Trách nhiệm với xã hội

Crowd walking in courtyard
Bấm xem hình lớn

Đứng trước thách thức phải phát triển bền vững và tạo ra tác động tổng thể tích cực đến cộng đồng địa phương, toàn xã hội nói chung cũng như từng hộ dân, cá nhân nói riêng, mỗi doanh nghiệp cần làm tròn trách nhiệm xã hội. Trong lĩnh vực bất động sản, đối tượng chính doanh nghiệp chúng tôi hướng đến là đối tác kinh doanh và tài sản. Là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản, chúng tôi có trách nhiệm luôn phải nỗ lực tạo dựng lòng tin với đối tác và làm việc hết mình nhằm giữ vững uy tín đó.

Mối quan hệ mật thiết với các đối tác chính là cơ sở để chúng tôi xây dựng công ty và củng cố thêm tôn chỉ hoạt động mà công ty chúng tôi theo đuổi. Doanh nghiệp chúng tôi có thể phát triển bền vững về dài hạn hay không, phụ thuộc phần lớn vào việc chúng tôi làm việc với các đối tác có hiệu quả và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của họ hay không. Đối tác của chúng tôi có thể là nhân viên, là nhà cung cấp, là khách thuê, là nhà phát triển, nhà đầu tư, thậm chí là các tổ chức phi chính phủ, giới truyền thông, chính phủ hoặc là toàn xã hội.

Các hoạt động kinh doanh của chúng tôi ít hay nhiều đều có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường tự nhiên, xã hội và kinh tế; trực tiếp trong cách chúng tôi hoạt động kinh doanh và gián tiếp trong các tư vấn bất động sản mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

Với tư cách là một người sử dụng lao động và là một nhà cung cấp dịch vụ bất động sản chuyên nghiệp cho khách hàng, Cushman & Wakefield (C&W) chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội. Theo đó, C&W cam kết hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

 • Đảm bảo tính bền vững
 • Đảm bảo thực hiện mục tiêu xã hội & cộng đồng
 • Đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
 • Đảm bảo hoạt động vì đối tác và vì mối quan hệ kinh doanh lâu dài

Đảm bảo tính bền vững


Áp dụng nguyên tắc hoạt động vì sự phát triển bền vững của chính mình và vì sự phát triển bền vững của khách hàng – hỗ trợ khách hàng giảm chi phí và tạo ra giá trị, doanh nghiệp chúng tôi mong muốn trở thành một doanh nghiệp bền vững, phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng hơn trong tương lai.
Ý thức rõ ràng trách nhiệm đối với khách hàng và cộng đồng xã hội trong cả ngắn hạn và dài hạn, chúng tôi cam kết cung cấp những tư vấn và ví dụ hiệu quả nhất, giúp khách hàng có điều kiện để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong tương lai. Vì vậy mà chúng tôi định hướng sẽ:

 • Kết hợp chặt chẽ với khách hàng để giám sát, thúc đẩy và phát triển kinh doanh bền vững.
 • Thiết lập chiến lược và thủ tục báo cáo nhằm liên tục giữ vững và hoàn thiện chất lượng phục vụ
 • Yêu cầu nhân viên tập đoàn tham gia thực hiện chính sách. Yêu cầu nhân viên tập đoàn tìm hiểu về tính bền vững, hiện tượng biến đổi khí hậu, và môi trường bất động sản có thể bị ảnh hưởng như thế nào trong bối cảnh thách thức phát triển bền vững và hiện tượng biến đổi xã hội ngày càng gia tăng này.
 • Kêu gọi hợp tác từ các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh nhằm xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp hoạt động vì một xã hội bền vững hơn.

Đảm bảo thực hiện mục tiêu xã hội & cộng đồng


Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng, nơi chúng tôi sống và làm việc. Ý thức được tác động mà doanh nghiệp chúng tôi có thể gây ra cho cộng đồng địa phương, chúng tôi định hướng sẽ:

 • Chúng tôi đã đăng ký thành lập một tổ chức từ thiện mang tên Schools Around the World (SATW) để khuyến khích và hỗ trợ thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Bằng cách hợp tác với các trường học tại các quốc gia mà C&W hoạt động, SATW tạo cơ hội cho thanh thiếu niên từ 11 đến 25 tuổi kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn về điều kiện tài chính, điều kiện gia đình hoặc xã hội. SATW mong muốn mang lại cho những thanh thiếu niên này cơ hội được tiếp cận với chất lượng giáo dục cao hơn, có điều kiện thuận lợi hơn để nuôi dưỡng khát vọng và phát triển năng lực cá nhân.
 • Chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên tập đoàn tham gia vào các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.
 • Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian và kinh nghiệm để hỗ trợ miễn phí cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện.
 • Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp và hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp địa phương.
 • Trong các hoạt động từ thiện, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức từ thiện và tạo ra mối quan hệ hợp tác lâu dài phù hợp với các giá trị kinh doanh của chúng tôi.

Đảm bảo các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp


C&W cam kết đạt được và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và liêm chính. Chúng tôi luôn tuân thủ pháp luật, quy định, các tiêu chuẩn kế toán và các nguyên tắc đạo đức. Tôn chỉ hoạt động toàn cầu của doanh nghiệp chúng tôi cũng chính là nguyên tắc đạo đức - liêm chính và tôn trọng, hợp tác và tin tưởng. Vì vậy, chúng tôi định hướng sẽ:

 • Ban hành một Bộ Quy tắc ứng xử kinh doanh quy định một tiêu chuẩn cao về thái độ, hành vi tại nơi làm việc và hành vi cá nhân mà các nhân viên phải tuân theo ở bất kỳ thời điểm nào.
 • Tạo lập một đường dây nóng hỗ trợ tư vấn các vấn đề về đạo đức để khuyến khích nhân viên báo cáo những hành vi mà họ cho là phi đạo đức, không trung thực, không an toàn hoặc không phù hợp ở nơi làm việc.
 • Không khoan nhượng đối với những hành vi quấy rối, hành vi không mong muốn, hành vi làm người khác thấy sợ, khó chịu, xấu hổ, nhục nhã, xúc phạm, hoặc vi phạm nhân phẩm của người khác. Chúng tôi tích cực thúc đẩy, truyền bá một nền văn hóa nói không với quấy rối, ở đó nhân viên của chúng tôi có thể thẳng thắn khiếu nại mà không sợ bị chế giễu hoặc trả thù.

Con người


“Quan hệ hợp tác” là tiền đề cho sự phát triển của công ty chúng tôi. Trong mối quan hệ giữa tập đoàn với nhân viên, mối quan hệ với khách hàng, mối quan hệ với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh, chúng tôi luôn coi liêm chính và chính trực là tiêu chuẩn đạo đức quan trọng nhất. Chúng tôi luôn ứng xử với các bên liên quan bằng tất cả sự tôn trọng và lòng tự trọng nghề nghiệp. Chúng tôi luôn trực tiếp thảo luận thẳng thắn với các bên liên quan nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Vì vậy mà, chúng tôi định hướng sẽ:

 • Coi nhân lực là nền tảng phát triển kinh doanh và luôn khuyến khích nhân viên không ngừng học tập, rèn luyện. Doanh nghiệp chúng tôi kêu gọi các đối tác tiếp thu và học tập nét văn hóa đặc biệt này
 • Tôn trọng nhân viên và tạo điều kiện cho họ phát triển hoàn thiện kĩ năng. C&W chúng tôi đã được trao tặng giải Nhà đầu tư Con người tại Anh vào năm 1996.
 • Trao quyền quyết định cho nhân viên, tư vấn và xây dựng luồng thông tin xuyên suốt từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên
 • Ghi nhận những đóng góp và áp dụng chế độ thưởng phạt công bằng giữa các cá nhân
 • Đặt mục tiêu trở thành một công ty có lực lượng lao động đa dạng về cả giới tính lẫn dân tộc, chúng tôi khuyến khích sự bình đẳng và đa dạng trong đội ngũ nhân viên. Chúng tôi luôn quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc của nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Chính sách


Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, chúng tôi đã ban hành một loạt các chính sách sau:

 • Chiến lược phát triển bền vững
 • Chính sách đa dạng hóa
 • Chính sách bình đẳng cơ hội việc làm
 • Chính sách làm việc linh hoạt
 • Chính sách chống quấy rối
 • Chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ chăm sóc gia đình

Tìm dịch vụ

Tìm kiếm theo nhiệm vụ với các dịch vụ lọc

Chi tiết