Ban lãnh đạo toàn cầu

Cushman & Wakefield và DTZ đã sáp nhập để trở thành một công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ bất động sản thương mại, giúp khách hàng thay đổi toàn diện cách thức làm việc, mua sắm và sinh sống của mọi người. 

Đọc thêm

Tìm dịch vụ

Tìm kiếm theo nhiệm vụ với các dịch vụ lọc

Chi tiết