Ban lãnh đạo quốc gia

Cushman & Wakefield và DTZ đã sáp nhập để trở thành một công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ bất động sản thương mại, giúp khách hàng thay đổi toàn diện cách thức làm việc, mua sắm và sinh sống của mọi người.

Đọc thêm

Alex Crane

Ông Alex Crane, Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động và sự thành công của Cushman & Wakefield Việt Nam. Ngoài trách nhiệm điều hành, ông Alex còn hỗ trợ khách hàng là các nhà phát triển bất động sản, nhà đầu tư quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là trong giao dịch và hoạch định chiến lược dài hạn. Chịu trách nhiệm chính Bộ phận Thị trường Vốn – Đầu tư và Bộ phận Tư vấn Khách thuê văn phòng, ông Alex có tầm nhìn sâu rộng về các khách thuê văn phòng lớn nhất Việt Nam và danh mục đầu tư của thị trường bất động sản Công nghiệp, tạo điều kiện cho Cushman & Wakefield trở thành nhà tư vấn số một cho cả khách thuê và chủ đầu tư.

Charles Herman

Charles Herman là Giám đốc bộ phận Quản lý dự án tại công ty Cushman & Wakefield. Ngoài trọng trách quản lý và phát triển kinh doanh, Charles cũng chủ động giám sát, đảm bảo chất lượng cho mọi dự án do C&W tiến hành. Chính kế hoạch rõ ràng, thảo luận cụ thể và cách triển khai linh hoạt tạo nên sức mạnh của đội ngũ Quản lý dự án Việt Nam. Charles chịu trách nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý dự án, hợp tác chặt chẽ với các bộ phận dịch vụ khác của C&W, từ đó hỗ trợ C&W cung cấp dịch vụ hiệu quả, đúng tiến độ và vượt xa yêu cầu của khách hàng.

Tìm dịch vụ

Tìm kiếm theo nhiệm vụ với các dịch vụ lọc

Chi tiết