Văn hóa công ty

Group cheering
Bấm xem hình lớn

Tại Cushman & Wakefield, chúng tôi định nghĩa văn hóa là hành vi ứng xử giữa nhân viên trong công ty và giữa nhân viên với đối tác, khách hàng.

Tầm nhìn định hướng cách thức chúng tôi làm việc và Giá trị hướng dẫn chúng tôi ứng xử tốt nhất trong mọi tình huống giao dịch. Đối tác, khách hàng, tiềm lực cốt lõi của C&W và năng lực của nhân viên C&W hình thành nên thương hiệu cho tập đoàn chúng tôi. Luôn kinh doanh với nguyên tắc kỷ luật, đồng bộ, nhất quán và minh bạch, chúng tôi làm nên sự khác biệt cho thương hiệu - nhà tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield.

Nền kinh tế thế giới mới đã thay đổi hướng tư duy của con người, thay đổi mô hình kinh doanh và ngành bất động sản. Để thích ứng với điều này, Cushman & Wakefield đã mở rộng mô hình kinh doanh toàn cầu, nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những giá trị hữu ích cho khách hàng.

Trên hết, chúng tôi luôn giữ vững triết lý kinh doanh của công ty. Đó là: “đặt nhu cầu của khách hàng lên trên hết”. Uy tín chúng tôi có được là nhờ vào sự hài lòng của khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng mọi nhu cầu của mọi khách hàng.

Tìm dịch vụ

Tìm kiếm theo nhiệm vụ với các dịch vụ lọc

Chi tiết