Quyền lợi người dùng

BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGHỀ NGHIỆP

Website này được điều hành bởi công ty Cushman & Wakefield ,thay mặt cho công ty, các đối tác quốc tế, các chi nhánh, các tổ chức hội viên…("C & W", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "với chúng tôi").

BẢO MẬT QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Bản hướng dẫn bảo mật nghề nghiệp là bổ sung cho chính sách bảo mật, vui lòng tìm tại www.cushmanwakefield.com / Chính sách bảo mật, trong đó các điều khoản được áp dụng một phần của Website này. Chính sách bảo mật này nằm trong điều khoản sử dụng, vui lòng tìm tại www.cushmanwakefield.com / Điều khoản sử dụng quản lý truy cập của bạn cho phép bạn truy cập và sử dụng website. Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản về các chính sách bảo mật, bao gồm những điều khoản về Cookie, và điều khoản sử dụng.

THÔNG TIN CỦA BẠN CUNG CẤP

Khi bạn liên hệ với chúng tôi thông qua trang web này về những vấn đề liên quan đến cơ hội việc làm tại C & W, bạn vui lòng cung cấp cho chúng tôi với một số thông tin cá nhân từ đó chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin, đó là một phần của quá trình tuyển dụng. Các thông tin bao gồm tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email và các thông tin khác trong hồ sơ của bạn, bản tóm tắt sơ yếu lý lịch, thư xin việc hoặc bằng hình thức khác do bạn cung cấp.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin (gồm thông tin cá nhân), hiện tại bạn có thể cung cấp ngay bây giờ vì nó nằm trong quá trính tuyển chọn của chúng tôi trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành và xử lý các mục đích đăng ký mà bạn quan tâm và xử lý các ứng dụng công việc của bạn. Để làm như vậy, chúng tôi có thể công bố dữ liệu cá nhân của bạn cho các thành viên của nhóm C & W nằm tại các quốc gia khác nhau, gồm cả bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Bằng cách gửi thông tin bạn đồng ý chuyển thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ theo quy định của pháp luật tại địa phương. Chúng tôi giữ các thông tin cá nhân mà bạn gửi để đáp ứng các thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn sau đó liên lạc với bạn về các cơ hội hoặc cung cấp cho bạn thông tin về làm việc tại C & W trong tương lai. Nếu bạn đăng ký thành công, thông tin sẽ được sử dụng để xử lý các công việc của bạn tại C & W. Do số lượng của các đăng ký nhận được, chúng tôi rất tiếc rằng chúng tôi không có thể thông báo cho bạn nếu đăng ký của bạn không thành công. C & W là một cơ hội bình đẳng trong việcsử dụng lao động. Thông tin mà bạn cung cấp trong phần cơ hội bình đẳng, chẳng hạn như giới tính và nguồn gốc dân tộc, sẽ được sử dụng để giám sát các cơ hội bình đẳng trong C & W.

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đối với mục đích đặt ra ở trên, thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ lại tại C & W trong một thời gian hợp lý. Nếu bạn cần truy cập để biết thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâmvề thông tin của bạn như thế nào và được xử lý ra sao xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại web.manager @ cushwake.com trước khi nộp đơn đăng ký của bạn.