Thực tập


Trên khắp mạng lưới toàn cầu của Cushman & Wakefield, chúng tôi luôn cung cấp cơ hội thực tập cho các sinh viên có nguyện vọng. Cushman & Wakefield thường tuyển các vị trí thực tập này vào mùa hè, tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể mang đến cơ hội phỏng vấn và làm việc tại C&W cho nhiều sinh viên vào các thời điểm khác. 

Để xin ứng tuyển vị trí thực tập bạn có thể nộp hồ sơ bên cột phía bên phải.

YouTube

Twitter

Singapore’s property #investment market perked up at the start of Q2, at a time when the cumulative tally for the e… https://t.co/Y4OJgbAfXr

1 hour ago via Hootsuite Inc.

Food, and its myriad of offerings is one of the fastest growing trends shaping the #retail landscape today. Food ex… https://t.co/O5s4tDggTF

4 hours ago via Hootsuite Inc.

India's #CRE core markets remain relevant even as new corridors are springing up as cities continue to expand. More… https://t.co/O4OYjXZPt2

1 day ago via Hootsuite Inc.

Facebook

Cushman & Wakefield

2017 marks the 100th anniversary of the Cushman & Wakefield brand. Watch to see where we've been, and - more importantly - where we're headed. #CWturns100…

Cushman & Wakefield Celebrates 100 Years

With a century-old leading brand and a tradition over 200 years in the making, we have a legacy of taking ideas – shaping ideas – and helping...…

685 days ago

Cushman & Wakefield

#tbt to 1951 - Cushman & Wakefield sponsors a contest to identify 36 of New York's newest buildings. Watch our history unfold at http://cushwk.co/timeline #CWturns100…

689 days ago

Cushman & Wakefield

Rapid global growth in consumer spending on eating out is driving the increasing presence of food & beverage options in shopping centres. How could these trends affect your shopping centre or investment portfolio? Find out http://cushwk.co/2uiSbsC…

691 days ago

SỰ NGHIỆP TẠI C&W

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, gia nhập vào C&W và cùng chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn cầu.