Thuộc tính cá nhân


Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên...

  • Có khả năng xây dựng và phát huy giá trị của chúng tôi
  • Lấy nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm công việc
  • Là những nhà khởi nghiệp tương lai
  • Tích cực, chủ động và chịu trách nhiệm cá nhân
  • Là chuyên gia trong lĩnh vực và có tham vọng thành công
  • Có cái nhìn thực tế và thương mại
  • Làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời
  • Có khả năng thích nghi và sẵn sàng thay đổi

YouTube

Twitter

Should facility managers invest in proactive maintenance? Here's why we think you should: https://t.co/bYPrRo97C6https://t.co/eAn1Ja5SDY

8 hours ago via Hootsuite Inc.

We’re proud to have worked internationally to help #retail giant @footlocker enter the Asian market, with stores op… https://t.co/N539P6ZV3G

8 hours ago via Twitter Web Client

RT @YvonneCourt1: Foot Locker Asia opens stores in Hong Kong, Singapore https://t.co/6WGA0i8yQB @CushWakeRtailUK @CushWakeRETAIL bringing n…

9 hours ago via Twitter Web Client

Facebook

Cushman & Wakefield

2017 marks the 100th anniversary of the Cushman & Wakefield brand. Watch to see where we've been, and - more importantly - where we're headed. #CWturns100…

Cushman & Wakefield Celebrates 100 Years

With a century-old leading brand and a tradition over 200 years in the making, we have a legacy of taking ideas – shaping ideas – and helping...…

437 days ago

Cushman & Wakefield

#tbt to 1951 - Cushman & Wakefield sponsors a contest to identify 36 of New York's newest buildings. Watch our history unfold at http://cushwk.co/timeline #CWturns100…

441 days ago

Cushman & Wakefield

Rapid global growth in consumer spending on eating out is driving the increasing presence of food & beverage options in shopping centres. How could these trends affect your shopping centre or investment portfolio? Find out http://cushwk.co/2uiSbsC…

443 days ago

SỰ NGHIỆP TẠI C&W

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, gia nhập vào C&W và cùng chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn cầu.