Thuộc tính cá nhân


Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân viên...

  • Có khả năng xây dựng và phát huy giá trị của chúng tôi
  • Lấy nhu cầu của khách hàng làm trọng tâm công việc
  • Là những nhà khởi nghiệp tương lai
  • Tích cực, chủ động và chịu trách nhiệm cá nhân
  • Là chuyên gia trong lĩnh vực và có tham vọng thành công
  • Có cái nhìn thực tế và thương mại
  • Làm việc nhóm hiệu quả và có khả năng trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời
  • Có khả năng thích nghi và sẵn sàng thay đổi

YouTube

Twitter

At every stage of your #IndianRealEstate project lifecycle, our experts can share strategic insights that are futur… https://t.co/a9cIgLOxSw

4 hours ago via Hootsuite Inc.

The use of environment-friendly packaging can not only help companies improve supply chain efficiencies but also pr… https://t.co/6thGUyg4IR

6 hours ago via Hootsuite Inc.

Get key insights on #office developments and related #valuation matters across the Australian market. The first par… https://t.co/1zPwvLqZED

9 hours ago via Hootsuite Inc.

Facebook

Cushman & Wakefield

2017 marks the 100th anniversary of the Cushman & Wakefield brand. Watch to see where we've been, and - more importantly - where we're headed. #CWturns100…

Cushman & Wakefield Celebrates 100 Years

With a century-old leading brand and a tradition over 200 years in the making, we have a legacy of taking ideas – shaping ideas – and helping...…

680 days ago

Cushman & Wakefield

#tbt to 1951 - Cushman & Wakefield sponsors a contest to identify 36 of New York's newest buildings. Watch our history unfold at http://cushwk.co/timeline #CWturns100…

684 days ago

Cushman & Wakefield

Rapid global growth in consumer spending on eating out is driving the increasing presence of food & beverage options in shopping centres. How could these trends affect your shopping centre or investment portfolio? Find out http://cushwk.co/2uiSbsC…

686 days ago

SỰ NGHIỆP TẠI C&W

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, gia nhập vào C&W và cùng chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn cầu.