Lương bổng

Nguyên tác lương bổng của Cushman & Wakefield được xây dựng trên bốn yếu tố. Nguyên tắc này định hướng chúng tôi đánh giá hành vi và hiệu suất làm việc của nhân viên, từ đó quyết định chế độ lương bổng.

Định hướng hiệu suất cá nhân


Chương trình trả lương theo kết quả làm việc của chúng tôi gắn liền mục tiêu của nhân viên vào mục tiêu phát triển chiến lược của C&W. Các chương trình lương bổng được đánh giá dựa trên thực tế hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân. Hiệu suất này được đánh giá trên cả hai yếu tố là định tính và định lượng.

Duy trì tính cạnh tranh trên mặt bằng thị trường lao động


Chúng tôi mong muốn duy trì một chế độ lương bổng cạnh tranh so với mặt bằng thị trường lao động - cho phép chúng tôi thu hút và giữ lại những nhân tài - góp phần hỗ trợ và thúc đẩy văn hóa trả lương theo hiệu suất làm việc.

Gắn với kết quả


Yếu tố trả lương theo hiệu suất làm việc khuyến khích và khen thưởng các hành vi có tính hỗ trợ và định hướng mục tiêu kinh doanh của C&W. Lương thưởng được gắn với kết quả đạt được cụ thể, phù hợp và gắn kết giữa mục tiêu cá nhân và mục tiêu kinh doanh.

Tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu


Luôn xem xét và so sánh chế độ lương bổng giữa các ngành, nghề kinh doanh ở các cấp độ khác nhau, các vị trí và các vùng khác nhau để bảo đảm công bằng tại các công ty của C&W toàn cầu và các công ty khác trên toàn thế giới. Cách tiếp cận này giúp đơn giản hoá quá trình toàn cầu, hỗ trợ tính công bằng và bình đẳng, và giúp nhân viên tận dụng lợi thế của cơ hội nghề nghiệp trên khắp thế giới.

YouTube

Twitter

The Singapore data centre market is slated to nearly double in power capacity in the next three years. Here's a sna… https://t.co/wdEytGqLE7

10 hours ago via Hootsuite Inc.

An inspiring town hall session for the Singapore team with insightful sharing by @matthewbouw, @DennishkYeo, Jun So… https://t.co/myDc0orMBg

14 hours ago via Twitter Web App

Aggressive expansion plans of #unicorns in Mainland China are setting a number of positive changes to the region's… https://t.co/MQveGkmQle

14 hours ago via Hootsuite Inc.

Facebook

Cushman & Wakefield

2017 marks the 100th anniversary of the Cushman & Wakefield brand. Watch to see where we've been, and - more importantly - where we're headed. #CWturns100…

Cushman & Wakefield Celebrates 100 Years

With a century-old leading brand and a tradition over 200 years in the making, we have a legacy of taking ideas – shaping ideas – and helping...…

716 days ago

Cushman & Wakefield

#tbt to 1951 - Cushman & Wakefield sponsors a contest to identify 36 of New York's newest buildings. Watch our history unfold at http://cushwk.co/timeline #CWturns100…

720 days ago

Cushman & Wakefield

Rapid global growth in consumer spending on eating out is driving the increasing presence of food & beverage options in shopping centres. How could these trends affect your shopping centre or investment portfolio? Find out http://cushwk.co/2uiSbsC…

722 days ago

SỰ NGHIỆP TẠI C&W

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, gia nhập vào C&W và cùng chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn cầu.