Phát triển sự nghiệp

Nguyên tắc phát triển kinh doanh của chúng tôi là đầu tư vào nguồn nhân lực.

Chúng tôi mong muốn khuyến khích, hỗ trợ từng nhân viên phát triển sự nghiệp thông qua các chương trình đào tạo, ứng dụng tài liệu học thuật từ Viện Nghiên cứu Cushman & Wakefield và nhiều chương trình, tài liệu khác. Những chương trình này cung cấp các dịch vụ tư vấn, phân tích và thiết kế cho các đơn vị C&W trên toàn cầu. 

Thông qua Ban quản lý cấp cao hoặc thông qua Ban Nhân sự chiến lược, công ty chúng tôi luôn hỗ trợ những sáng kiến phát triển sự nghiệp và các chương trình tái cơ cấu tổ chức vì sự phát triển chung của tập đoàn.YouTube

Twitter

Do e-commerce initiatives create value for retailers? How is #bigdata being used to improve service deliveries? Fin… https://t.co/sdTE3FieK1

-46 minute ago via Hootsuite Inc.

In Metro Manila, the average asking rent of office space grew by 5.2% from PHP899/sq.m./mo in the last quarter of 2… https://t.co/A3nyE7mydD

22 hours ago via Hootsuite Inc.

The most successful property managers of tomorrow will wear many hats, but also have at their disposal the resource… https://t.co/eW8mojuR6Q

1 day ago via Hootsuite Inc.

Facebook

Cushman & Wakefield

2017 marks the 100th anniversary of the Cushman & Wakefield brand. Watch to see where we've been, and - more importantly - where we're headed. #CWturns100…

Cushman & Wakefield Celebrates 100 Years

With a century-old leading brand and a tradition over 200 years in the making, we have a legacy of taking ideas – shaping ideas – and helping...…

705 days ago

Cushman & Wakefield

#tbt to 1951 - Cushman & Wakefield sponsors a contest to identify 36 of New York's newest buildings. Watch our history unfold at http://cushwk.co/timeline #CWturns100…

709 days ago

Cushman & Wakefield

Rapid global growth in consumer spending on eating out is driving the increasing presence of food & beverage options in shopping centres. How could these trends affect your shopping centre or investment portfolio? Find out http://cushwk.co/2uiSbsC…

711 days ago

SỰ NGHIỆP TẠI C&W

Tìm hiểu các cơ hội nghề nghiệp, gia nhập vào C&W và cùng chúng tôi trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản toàn cầu.