C&W NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI, PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN CHO THỬA ĐẤT 6.6 HA​


Bấm xem hình lớn

Thách thức

C&W đã được chỉ định để chuẩn bị một báo cáo tổng hợp bao gồm nghiên cứu tính khả thi, phân tích thị trường và khuyến nghị phát triển cho thửa đất 6,6 ha. Thửa đất này được VIFON phát triển thành dự án hỗn hợp nhà ở, văn phòng, bán lẻ và nâng cấp dịch vụ hộ gia đình với các cơ sở cải tiến phụ trợ.


Giải pháp


Nhóm các chuyên gia giàu kỹ năng của C&W đã tham gia cung cấp dịch vụ cho VIFON. Tuân thủ tuyệt đối tiến độ dự án, chúng tôi đem đến cho VIFON dịch vụ định giá vô cùng chất lượng.

Phạm vi dịch vụ bao gồm:

  • Xác định và tìm hiểu đối thủ mà dự án sẽ phải cạnh tranh tại thời điểm đánh giá và trong tương lai gần. 
  • Xác định và làm rõ những phân khúc thị trường ít dự án cạnh tranh nhằm tối đa hóa lợi nhuận. 
  • Xác định thị trường mục tiêu: khách hàng tiềm năng, các nhà khai thác, cư dân và khách du lịch cho mỗi cấu phần của dự án. 
  • Định vị dự án và xây dựng chiến lược định giá cho từng thị trường mục tiêu và thị trường tiềm năng 
  • Tiếp nhận ý kiến từ nhóm tư vấn thiết kế và đưa ra kế hoạch phân bổ mật độ tối ưu nhất 
  • Nghiên cứu tính khả thi của dự án dựa trên những chỉ số chính thu được từ công đoạn nghiên cứu thị trường.
  • Ước tính dòng tiền, xác định Giá trị hiện tại thuần, Tỉ suất lợi nhuận hòa vốn và Thời gian thu hồi vốn của dự án

Kết quả


Bản báo cáo với thông tin cập nhật, phản ánh chính xác thực tế thị trường đã giúp khách hàng có được quyết định đầu tư sáng suốt. Dựa trên phân tích sâu sắc về xu hướng thị trường, đội ngũ C&W đã đưa ra tư vấn phù hợp nhất với thị trường trong ngắn hạn và trung hạn.