Bộ phận Quản lý dự án Cushman & Wakefield được Talisman Energy lựa chọn


Bấm xem hình lớn

Thách thức

Công ty năng lượng Talisman – chuyên lĩnh vực gas và khí đốt của Canada có 5 văn phòng tại hai cao ốc trong khu vực Tp. HCM. Với mục tiêu “quy về một mối” và giảm chi phí tối đa, Cushman & Wakefield đã được chọn là đơn vị Quản lý dự án với các gói thầu riêng biệt cho dịch vụ thiết kế, thảm sàn, trang trí nội thất và hệ thống IT. Việc di dời sẽ hoàn thành vào Quý 1.2015 khi mặt bằng 3.713 m2 được hoàn thành và việc di dời sẽ diễn ra trong khoảng hơn 1 tuần lễ. Để mục tiêu thành công, việc lên kế hoạch, trao đổi và phối hợp công việc đòi hỏi phải được xuyên suốt. 


Giải pháp

Bộ phận Quản lý Dự án của Cushman & Wakefield phụ trách việc đấu thầu bao gồm dịch vụ thiết kế và trang trí nội thất. Ngoài ra Talisman muốn dùng lại nội thất cũ trong khu văn phòng mới. Việc đấu thầu và lắp đặt thiết bị được thực hiện bởi Cushman & Wakefield. Đồng thời, Cushman & Wakefield thực hiện việc đặt thảm trải sàn rất sớm để đảm bảo dự án đúng tiến độ đồng thời thực hiện dự án với một kế hoạch toàn diện bao gồm phân công công việc, tiến độ thực hiện, chất lượng, trao đổi công việc, kế hoạch quản lý chất lượng và kiểm soát rủi ro.


Kết quả

Dự án được hoàn thành trong 9 tuần và bàn giao sớm hơn dự kiến 2 tuần. Cushman & Wakefield di chuyển toàn bộ Công ty, bộ phận IT và các chức năng hỗ trợ khác mà không bị gián đoạn thời gian.