CUSHMAN & WAKEFIELD VIỆT NAM BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Bấm xem hình lớn

Ông Chris Brown sẽ chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động của Cushman & Wakefield tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông Chris Brown sẽ phụ trách các mảng Đại Diện Khách Thuê – thế mạnh của Cushman & Wakefield tại Việt Nam, Marketing Dự Án và Thị Trường Vốn, với đối tượng khách hàng là các quỹ đầu tư quốc tế và các chủ đầu tư bất động sản nội địa.

Arshpreet Chaudhry, giám đốc quản lý và điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương khẳng định “ Việc bổ nhiệm Chris Brown là tổng giám đốc của Cushman & Wakefield tại Việt Nam sẽ giúp đẩy mạnh các hoạt động của chúng tôi tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Cũng xin tái khẳng định chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư tại Việt Nam vào những lãnh vực có tiềm năng phát triển; tuân theo những chiến lược mang tính toàn cầu của công ty.

Trước khi được bổ nhiệm là tổng giám đốc của Cushman & Wakefield tại Việt Nam, Chris Brown là giám đốc của Cushman & Wakefield tại Hồ Chí Minh. Trước đó, Chris quản lý mảng bất động sản và Marketing cho dự án văn phòng cao cấp Centre Point tại Hồ Chí Minh.

Trước khi đến Việt Nam, Chris Brown là thành viên sáng giá của Cushman & Wakefield tại Anh Quốc với tập khách hàng dày dặn trong các lĩnh vực Tư Vấn Đầu Tư, Marketing Dự Án và Đại Diện Khách Thuê.

Giám đốc điều hành cũ của Cushman & Wakefield tại văn phòng Hà Nội, ông Leon Cheneval đã chính thức không còn làm việc tại Cushman & Wakefield từ ngày 18/01/2013. Theo đó, ông Leon sẽ không còn đại diện cho Cushman & Wakefield, hay bất cứ khách hàng nào của công ty trong mọi tình huống.