thị trường Bất động sản Việt Nam Q1 2014

Sau đây là một bản tóm tắt

Công ty tư vấn Bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam nghiên cứu và công bố Báo cáo thị trường hàng quý (Market Beat) với mục đích tổng kết xu hướng thị trường và diễn tiến giá thuê trên khắp các phân khúc: văn phòng, bán lẻ, khu công nghiệp, căn hộ dịch vụ, căn hộ bán trong từng quý. Ngoài ra, bản Báo cáo này cũng đưa ra nhiều nhận định về triển vọng thị trường trong quý tiếp theo.