Báo cáo tác động của BREXIT đến thị trường Châu Á-Thái Bình Dương

Sau đây là một bản tóm tắt

Đối với châu Á Thái Bình Dương, tác động của Brexit vào nền kinh tế phần lớn được kìm lại do tiếp xúc thương mại của khu vực với Vương quốc Anh còn hạn chế; Cú sốc sẽ được trung hòa nhờ vào các biện pháp tài chính và tiền tệ thích hợp.