Trang X của Y Tiếp theo
 • Tin tức

  Cushman & Wakefield Việt Nam mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

  Cushman & Wakefield Việt Nam mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3


  Đọc thêm

 • Hoa Kỳ

  Hoa Kỳ Đọc thêm

 • Văn phòng

  Tp.Hồ Chí Minh

  Tp.Hồ Chí Minh Đọc thêm

 • Văn phòng

  Hà Nội

  Hà Nội Đọc thêm

 • Liên hệ

  Liên hệ Cushman & Wakefield, công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu.
  Đọc thêm

 • Tin tức

  Tin tức Bất động sản Thương mại. Đọc thêm

 • Thông cáo báo chí

  CW VN_Int Women Day 2017

  For International Woman’s Day in Vietnam, Cushman & Wakefield stepped away from our traditional gift and held an off-site celebration with families and loved ones to include a cooking competition and traditional games. 

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu

  Đọc thêm về nghiên cứu và phân tích thị trường bất động sản Cushman & Wakefield . Đọc thêm

 • Trang Chủ

  Cushman & Wakefield cung cấp các giải pháp tích hợp cho chủ nhà, khách thuê và chủ đầu tư tại mọi giai đoạn trong quá trình giao dịch bất động sản thương mại. Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam Q1 2014

  Công ty tư vấn Bất động sản Cushman & Wakefield Việt Nam nghiên cứu và công bố Báo cáo thị trường hàng quý (Market Beat) với mục đích tổng kết xu hướng thị trường và diễn tiến giá thuê trên khắp các phân khúc: văn phòng, bán lẻ, khu công nghiệp, căn hộ dịch vụ, căn hộ bán trong từng quý. Ngoài ra, bản Báo cáo này cũng đưa ra nhiều nhận định về triển vọng thị trường trong quý tiếp theo.

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ TP. HỒ CHÍ MINH

  Retail MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường bán lẻ tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

  Retail MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường bán lẻ tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH

  Office MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường văn phòng tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI

  Office MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường văn phòng tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.

  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  business-process-outsourcing-location-index-2016

  Cushman & Wakefield’s comprehensive global report – Where in the World? Business Process Outsourcing (BPO) & Shared Service Location Index – assesses factors likely to affect the successful operation of BPO functions around the world. The report ranks top outsourcing locations worldwide by assessing costs, risks and operating conditions.
  Đọc thêm

 • Nghiên cứu và Cái nhìn sâu sắc

  THỊ TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

  Industrial MarketBeat là một bản báo cáo ngắn gọn về thị trường khu công nghiệp tại các thành phố trọng điểm. Bản báo cáo trình bày các xu hướng và số liệu thị trường, đồng thời phân tích ảnh hưởng của các xu hướng và số liệu này đến thị trường bất động sản thương mại.

  Đọc thêm

Trang X của Y Tiếp theo