Thẩm định tài sản/ danh mục

 • Danh mục đầu tư

  Cushman & Wakefield là một trong những công ty cung cấp định giá bất động sản lớn nhất thế giới và có quy mô lớn thực hiện danh mục đầu tư với nhiều vị trí. Nhờ sự tiếp cận toàn cầu và hiểu biết địa phương, chúng tôi có thể phân tích, đánh giá và báo cáo về quyền sở hữu nằm trong các khu vực địa lý rộng lớn.


  Đọc thêm

 • Bất động sản

  Chúng tôi cung cấp Giá thị trường và giá trị thực sự cho tất cả các lọai bất động sản, phù hợp với ứng dụng quản lý và giao dịch. Bạn sẽ nhận được một sự đánh giá thiết thực được hỗ trợ bằng sự tiến hành trong một nhóm hoặc một tổ chức và sự tham gia của thị trường đầu tư, chuyển giao theo một thương hiệu toàn cầu đáng tin cậy, trong một lịch trình đã thoả thuận và với mức giá cạnh tranh.

  Đọc thêm

 • Báo cáo tài chính

  Chúng tôi cung cấp giá thị trường và giá trị thực sự cho tất cả các lọai bất động sản, phù hợp với mục đích báo cáo tài chính, tuân thủ theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế của: IFRS, HKAS, JP-GAAP hoặc FRS .. Bạn sẽ nhận được một sự đánh giá thiết thực được hỗ trợ bằng sự tiến hành trong một nhóm hoặc một tổ chức của chúng tôi và sự tham gia của của thị trường đầu tư, chuyển giao theo thương hiệu toàn cầu đáng tin cậy, trong một lịch trình đã thoả thuận và với mức giá cạnh tranh.

  Đọc thêm