Duy trì kinh doanh và quản lý rủi ro

Mọi quyết định của doanh nghiệp, đặc biệt là quyết định liên quan đến bất động sản, đều phải xét kĩ đến yếu tố rủi ro. Chủ sở hữu tài sản và doanh nghiệp điều hành cần phải có hiểu biết đầy đủ về những yếu tố tiềm ẩn rủi ro đối với các giao dịch tài sản, từ đó dự trù biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro và thiệt hại kèm theo. Đội duy trì kinh doanh và quản lý rủi ro của Cushman & Wakefield là đơn vị tư vấn quản lý rủi ro duy nhất trong ngành công nghiệp bất động sản thương mại có khả năng xác định, phân loại rủi ro và tìm ra các phương án giảm rủi ro xuống mức tối thiểu.

Chủ sở hữu và doanh nghiệp điều hành có nhu cầu quản lý rủi ro cho toàn bộ các khoản đầu tư bất động sản (bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và uy tín thương hiệu) có thể hưởng lợi từ phân tích chuyên sâu của chúng tôi về vị trí rủi ro đặc định, mối đe dọa, và các phương án giảm thiểu.

Những loại dịch vụ duy trì kinh doanh và quản lý rủi ro C&W cung cấp?

Đánh giá rủi ro

Các chuyên gia C&W chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá mọi loại tài sản hoặc danh mục đầu tư tại mọi nơi trên thế giới, từ đó xác định các yếu tố đặc định tiềm ẩn rủi ro cho tài sản, giao dịch và người dùng. Chúng tôi tập trung phân tích các rủi ro về tự nhiên cũng như do con người như khủng bố, tội phạm, bất ổn chính trị, bất ổn dân sự và các rủi ro ngắn hạn.

Đánh giá địa điểm phù hợp

Chúng tôi xác định các yếu tố mà khách hàng cần chú ý khi bắt đầu quá trình lựa chọn địa điểm; đặc biệt là những yếu tố tiềm ẩn rủi ro bất động sản không thể xử lý được.

Xác định nguy cơ khủng bố

Các chuyên gia chống khủng bố có chuyên môn và giàu kinh nghiệm C&W có thể đứng trên lập trường của khủng bố để đánh giá tài sản của khách hàng, xác định các lỗ hổng và vạch ra phương án cụ thể để giảm thiểu nguy cơ khủng bố.

Đảm bảo an ninh toàn diện

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng đánh giá rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống an toàn kỹ thuật của chương trình an ninh và các biện pháp kiểm soát an ninh khách hàng đang ứng dụng, từ đó đưa ra các phương án bảo vệ tốt hơn cho tài sản của khách hàng và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Hỗ trợ duy trì kinh doanh

Một kế hoạch duy trì kinh doanh nhất thiết phải đảm bảo tính khả thi - đặc biệt trong những tình huống cấp thiết. Các chuyên gia của chúng tôi có thể đánh giá và hỗ trợ khách hàng phát triển kế hoạch kinh doanh, tạo điều kiện cho khách hàng chuẩn bị kĩ lưỡng cho những rủi ro có thể gặp phải trong quá trình kinh doanh.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Khách hàng vui lòng liên hệ với đội tư vấn kinh doanh toàn cầu C&W để tìm hiểu chi tiết cách thức chúng tôi hỗ trợ khách hàng duy trì kinh doanh, đảm bảo an ninh và quản lý rủi ro.