Phát triển chiến lược đầu tư

 • Quản lý tài khoản

  Một đội ngũ quản lý tài khoản mạnh mẽ mạnh là là mối nối quan trọng giữa chiến lược chủ động và phân phối hiệu quả Một lãnh đạo tài năng trong lĩnh vực quản lý tài khoản đã dẫn dẫn dắt nhân viên C & W trong khu vực và các ngành, chuyển cái nhìn sâu sắc nhạy bén thành các kế hoạch thực hiện mang lại hiệu suất phù hợp.  Họ giám sát sự hình thành của chiến lược bất động sản để giải quyết toàn bộ quãng đời của việc mua lại tài sản, quyền sở hữu, và chiến lược rời bỏ khi cần.


  Đọc thêm

 • Giải pháp mặt bằng văn phòng

  Giải pháp mặt bằng văn phòng giúp tìm hiểu về vị trí, mức độ lấp đầy, và quá trình tái triển khai chiến lược, cho phép khách hàng đáp ứng được các nhu cầu về lực lượng lao động, vận hành,điều hành của họ, cũng như thỏa mãn được mục tiêu tiết kiệm chi phí.

  Đọc thêm

 • Bán lẻ

  Tư vấn bán lẻ giúp khách hàng hiểu được khách hàng và thị trường tiềm năng để tối đa hóa tiếp xúc với thương hiệu của họ.


  Đọc thêm

 • Tư vấn giao dịch

  Làm việc kết hợp với các chuyên gia cho thue của Cushman & Wakefield của các chuyên gia cho thuê, nhóm tư vấn giao dịch thay mặt cho khách hàng phát triển các chiến lược lấp đầy để giảm thiểu chi phí, tối đa hóa giá trị, và tối ưu hóa kế toán, tài chính, và những tác động về thuế liên quan đến giao dịch bất động sản phức tạp thực sự. Dịch vụ tư vấn giao dịch bao gồm chuẩn bị tùy chỉnh, phân tích tài chính chi tiết, cấu trúc của việc mua lại khác nhau và chiến lược bố trí, chuẩn bị nghiên cứu thị trường và vị trí và phân tích các cấu trúc vốn của các địa điểm tiềm năng để xác định các rủi ro ngắn hạn và dài hạn.


  Đọc thêm