Tư vấn tài chính

 • Tài chính doanh nghiệp và vốn đầu tư

  Chúng tôi cung cấp cho khách hàng cả tài sản bất động sản và các sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn. Từ các giải pháp nhanh cho đến những giải pháp riêng cho những trường hợp đặc  biệt, các chuyên gia tài chính của chúng tôi áp dụng chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện tất cả các hình thức bất động sản liên quan đến chiến lược tài chính để tối đa hóa giá trị, giảm thiểu chi phí và tối ưu tác động của tài chính, kế toán và thuế.


  Đọc thêm

 • Tư vấn cấu trúc vốn

  Nền tảng dịch vụ tài chính phổ rộng, giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp cho cả khách hàng trong nước và quốc tế dịch vụ tư vấn tùy chỉnh không thể vượt qua và các giải pháp vốn tích hợp cho tất cả các loại tài sản bao gồm văn phòng, gia đình, bán lẻ, giải trí, y tế và cơ sở nhà ở cao cấp, khu công nghiệp và đất.


  Đọc thêm

 • Kinh doanh đầu tư bất động sản

  Đối với những nhà đầu tư muốn bán hay mua bất động sản đầu tư hay các danh mục đầu tư, chúng tôi cung cấp các giải pháp giao dịch toàn diện và nghiên cứu theo định hướng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các kết quả nổi bật bằng cách kết hợp một cách liền mạch giữa chuyên môn thị trường vốn và khả năng phát triển các giải pháp tùy chỉnh cho các khách hàng cá nhân.


  Đọc thêm