Khu công nghiệp và chuỗi cung ứng

Dịch vụ tư vấn mặt bằng cho khu công nghiệp và chuỗi cung ứng C&W chúng tôi mô phỏng mạng lưới chuỗi cung ứng, từ đó hỗ trợ khách hàng lựa chọn vị trí và địa điểm, thẩm định, quy hoạch tổng thể, lựa chọn nhà cung ứng bên thứ ba, tìm nguồn cung ứng vận tải, thiết lập mô hình tài chính và đưa ra quyết định. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi giúp khách hàng tránh được các hạn chế do bất cập giữa nguyên tắc tài chính và quy tắc hoạt động của chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bất động sản gây ra.

Chúng tôi hợp tác với chủ sở hữu, nhà đầu tư, và các nhà phát triển để tìm cách điều chỉnh mạng lưới khu công nghiệp và vốn đầu tư cho phù hợp với các mục tiêu kinh doanh. Khách hàng có thể xem xét bất kỳ dịch vụ nào dưới đây:

Mở rộng hoặc di dời phạm vi kinh doanh

Khách hàng đang có nhu cầu tìm kiếm một trung tâm phân phối, nhà máy sản xuất, hay một vị trí thuận lợi để nghiên cứu và phát triển, hoặc đang có mong muốn di dời một cơ sở đang hoạt động sang vị trí có nhiều lợi thế hơn.

Giảm thiểu chi phí hoạt động

Nếu khách hàng là các chủ doanh nghiệp đặt ra mục tiêu giảm thiểu chi phí hoạt động, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng giảm chi phí cung ứng vận tải, mặt bằng và nhân lực cho khách hàng.

Cải thiện hiệu suất mạng lưới

Mạng lưới hoạt động của khách hàng có thể không đem lại hiệu quả như mong đợi, dẫn đến chi phí vận chuyển cao, năng suất chưa tối ưu hoặc tiêu tốn nhiều thời gian hơn so với quy định. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng tăng hiệu quả cho quá trình hoạt động.

Chọn nhà cung ứng bên thứ ba mới (3PL)

Khách hàng đang xem xét thay thế nhà cung cấp dịch vụ cung ứng hiện tại, hoặc đang xem xét lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ cung ứng bên thứ ba khác cho hoạt động mới, có thể đến với chúng tôi!

Xây dựng cơ sở mới

Khách hàng đang xây dựng một cơ sở sản xuất mới và có nhu cầu thiết kế mới nhằm tối ưu hóa hoạt động và giảm thiểu chi phí.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Lựa chọn vị trí và địa điểm

Cushman & Wakefield là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tìm kiếm vị trí thuận lợi nhất cho các lĩnh vực kinh doanh mới/ di dời các hoạt động sản xuất và phân phối. Chúng tôi tiến hành phân tích các lợi thế chi phí và cơ sở hạ tầng, rủi ro môi trường, chi phí vận chuyển, chi phí tiếp cận và chi phí lao động.

Mô hình hóa lực lượng lao động

Áp dụng vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng về các cơ sở sản xuất và phân phối, cũng như các yêu cầu kỹ năng cụ thể của công ty khách hàng, đội ngũ C&W chúng tôi phân tích lực lượng lao động trong nước giúp công ty khách hàng có thể đảm bảo quy mô và duy trì hoạt động sản xuất mới/ hoạt động phân phối. Chúng tôi cũng có thể giúp công ty khách hàng cân bằng giữa chi phí lao động, lực lượng lao động nhàn rỗi với các tiêu chí lựa chọn địa điểm quan trọng khác.

Tối ưu hóa mạng lưới cung ứng

Dịch vụ tư vấn kinh doanh toàn cầu của Cushman & Wakefield sử dụng cả tiêu chí số lượng và chất lượng để giúp khách hàng tìm kiếm các cơ sở sản xuất và phân phối quy mô lớn, qua đó tăng hiệu quả, giảm chi phí vận chuyển, và cải thiện các dịch vụ.

Lựa chọn nhà cung ứng bên thứ ba

Thông qua công cụ độc quyền và quan hệ đối tác, Cushman & Wakefield có thể giúp khách hàng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ cung ứng bên thứ ba tốt nhất dựa trên khả năng cung cấp, tính linh hoạt, công nghệ và chi phí.

Thiết kế cơ sở sản xuất

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết kế hiệu quả các cơ sở sản xuất, cải thiện hoạt động và giảm chi phí bằng cách sử dụng các quy trình sản xuất Six Sigma Lean.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Góc nhìn đa ngành

Đội ngũ tư vấn kinh doanh toàn cầu C&W chúng tôi được đào tạo từ các chuyên ngành tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, kĩ thuật và công nghiệp quản lý hệ thống. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi dựa trên dữ liệu phân tích trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo cung cấp các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Phương pháp tiếp cận tích hợp

Dịch vụ của chúng tôi thường được thực hiện đồng thời để tối ưu hóa tất cả các kết quả, từ khâu thiết kế đến khâu thực hiện. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi giúp khách hàng tránh được các hạn chế do bất cập giữa nguyên tắc tài chính và quy tắc hoạt động của chuỗi cung ứng trong lĩnh vực bất động sản gây ra.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Đội ngũ định vị mặt bằng khu công nghiệp và chuỗi cung ứng C&W chúng tôi đã hỗ trợ nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới giải quyết các vấn đề đầu tư phức tạp và quan trọng. Dựa vào bề dày kinh nghiệm và nguồn thông tin sắc bén, nhanh nhạy; chúng tôi có được số liệu cần thiết trong lĩnh vực này.