Tư vấn đầu tư

 • Kinh doanh đầu tư bất động sản

  Đối với những nhà đầu tư muốn bán hay mua bất động sản đầu tư hay các danh mục đầu tư, chúng tôi cung cấp các giải pháp giao dịch toàn diện và nghiên cứu theo định hướng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các kết quả nổi bật bằng cách kết hợp một cách liền mạch giữa chuyên môn thị trường vốn và khả năng phát triển các giải pháp tùy chỉnh cho các khách hàng cá nhân.


  Đọc thêm

 • Tài chính doanh nghiệp và vốn đầu tư

  Chúng tôi cung cấp cho khách hàng cả tài sản bất động sản và các sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn. Từ các giải pháp nhanh cho đến những giải pháp riêng cho những trường hợp đặc  biệt, các chuyên gia tài chính của chúng tôi áp dụng chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện tất cả các hình thức bất động sản liên quan đến chiến lược tài chính để tối đa hóa giá trị, giảm thiểu chi phí và tối ưu tác động của tài chính, kế toán và thuế.


  Đọc thêm

 • Tư vấn cấu trúc vốn

  Nền tảng dịch vụ tài chính phổ rộng, giàu kinh nghiệm của chúng tôi cung cấp cho cả khách hàng trong nước và quốc tế dịch vụ tư vấn tùy chỉnh không thể vượt qua và các giải pháp vốn tích hợp cho tất cả các loại tài sản bao gồm văn phòng, gia đình, bán lẻ, giải trí, y tế và cơ sở nhà ở cao cấp, khu công nghiệp và đất.


  Đọc thêm

 • Tư vấn giao dịch

  Làm việc kết hợp với các chuyên gia cho thue của Cushman & Wakefield của các chuyên gia cho thuê, nhóm tư vấn giao dịch thay mặt cho khách hàng phát triển các chiến lược lấp đầy để giảm thiểu chi phí, tối đa hóa giá trị, và tối ưu hóa kế toán, tài chính, và những tác động về thuế liên quan đến giao dịch bất động sản phức tạp thực sự. Dịch vụ tư vấn giao dịch bao gồm chuẩn bị tùy chỉnh, phân tích tài chính chi tiết, cấu trúc của việc mua lại khác nhau và chiến lược bố trí, chuẩn bị nghiên cứu thị trường và vị trí và phân tích các cấu trúc vốn của các địa điểm tiềm năng để xác định các rủi ro ngắn hạn và dài hạn.


  Đọc thêm