Quản lý dự án

 • Môi giới/đại diện chủ nhà

  Dịch vụ quản lý bất động sản được khen ngợi bởi hệ thống Cơ quan /chủ cho thuê cung cấp các chương trình cụ thể tới chủ sở hữu để gia tăng nhịp độ cho thuê, duy trì cải thiện người thuê, tối đa hóa giá cho thuê, và ổn định hoạt động thu nhập. Trong rất nhiều trường hợp, các chuyên gia của chúng tôi đã làm việc ở phía bên chủ sở hữu của doanh nghiệp.


  Đọc thêm

 • Đại diện chủ nhà

  Cushman & Wakefield cung cấp chủ đất với các chương trình cho thuê chiến lược nhằm nâng cao giá trị tài sản, tối đa hóa dòng tiền, và giảm chi phí giao dịch.Chúng tôi tạo ra các chương trình chiến lược tận dụng thời gian thị trường, đẩy nhanh chu kỳ thời gian cho thuê, và giảm thời gian chết. Môi giới của chúng tôi cũng có thể tích hợp các dịch vụ chủ nhà bổ sung, chẳng hạn như quản lý dự án, quản lý tài sản, quản lý thuê, định giá, nợ và tài trợ vốn cổ phần.


  Đọc thêm

 • Quản lý cho thuê

  Một phần tích hợp của Dịch vụ cho thuê doanh nghiệp và dịch vụ cho chủ đầu tư (CIS)- đội ngũ quản lý cho thuê của chúng tôi  giúp khách hàng chủ động quản lý tài sản bất động sản của họ và dần dần thông qua tư vấn khách quan việc thực hiện các lựa chọn công nghệ đẳng cấp thế giới liên tục được duy trì. Các chương trình của chúng tôi cho phép khách hàng để kiểm soát chi phí thuê theo hợp đồng thông qua quản lý linh hoạt của hạn ngày và các lựa chọn.


  Đọc thêm