Giải pháp mặt bằng văn phòng

Tư vấn kinh doanh toàn cầu giúp khách hàng giải quyết những thách thức phức tạp về cư trú tại các giao điểm của hoạt động kinh doanh và bất động sản. Dịch vụ giải pháp mặt bằng văn phòng phát triển vị trí, độ lấp đầy, và quá trình chiến lược tái triển khai, cho phép khách hàng đáp ứng lực lượng lao động, điều hành, nơi làm việc, và mục tiêu tiết kiệm chi phí.

Chúng tôi nhìn vào tất cả các khía cạnh của văn phòng cho thuê và mua lại, bao gồm cả không gian và hiệu quả lực lượng lao động, mức tiền thuê nhà, và quản lý thương hiệu.

Các công ty có bất cứ nhu cầu nào về chỗ ở, lấp đầy, hay chiến lược tái triển khai xin xem xét:

Chỗ vận hành mới hay thay đổi địa điểm

Công ty của bạn có thể đang xem xét di dời các hoạt động hiện có để một vị trí mới, hoặc thiết lập một hoạt động mới như một trung tâm dịch vụ chia sẻ, trung tâm cuộc gọi, hoặc xử lý giao dịch.

Sự kiện cho thuê lớn trong tương lai

Đối với các sự kiện cho thuê lớn, C & W Tư vấn kinh doanh toàn cầu có thể giúp xác định và đo lường các kịch bản, đảm bảo một trường hợp kinh doanh hợp lý để xem xét và phê duyệt điều hành.

Một bất động sản hoặc giảm chi phí bất động sản cấp bách

Nếu công ty đã thiết lập các mục tiêu giảm chi phí, chúng tôi có thể giúp tiết thông qua bất động sản và tiết kiệm chi phí lao động.

Sử dụng không gian không linh hoạt hoặc không hiệu quả

Danh mục đầu tư của bạn có thể chiếm không gian đáng kể hoặc là không có hiệu quả phục vụ di chuyển, thêm hay thay đổi.

Tăng trưởng dốc đối với mỗi đơn vị kinh doanh

Danh mục đầu tư của bạn không có khả năng để theo kịp với tăng trưởng/thay đổi số lượng nhân viên dẫn đến phản ứng quy hoạch danh mục đầu tư và các giải pháp tối ưu.

Lực lượng lao động không đủ hoặc không hiệu quả

Nếu bạn là một đơn vị kinh doanh, điều hành nguồn nhân lực, và các địa điểm hoạt động của bạn cư trú có thể không cung cấp đúng loại lao động, lao động với chi phí cạnh tranh, hoặc lao động đủ để đáp ứng các số liệu điều hành.

Không phù hợp giữa hoạt động và trình độ thuê

Chi phí văn phòng của bạn có thể cao hơn mức giá chung trên thị trường, hoặc bạn có thể có các hoạt động giao dịch tại trung tâm của thành phố.

Tối ưu hóa các đơn vị kinh doanh

Danh mục đầu tư của bạn có thể không chứa các đơn vị kinh doanh liền kề cần thiết cho việc hợp tác kinh doanh của nhân viên

Xây dựng thương hiệu

Nếu công ty của bạn tìm cách tăng khả năng hiển thị trên thị trường đối với các khách hàng tiềm năng hoặc mở rộng quan hệ, chúng tôi có thể giúp bạn.

Chúng tôi có thể giúp bằng cách nào


Chiến lược định vị

Chúng tôi giúp khách hàng xác định các vị trí thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh mới hoặc di dời

Chiến lược lấp đầy

Chúng tôi hợp tác với khách hàng và đội ngũ môi giới của chúng tôi để phát triển kịch bản lấp đầy trong một khu vực thị trường được xác định, xác định tiêu chuẩn đánh giá kịch bản, đo lường tác động kinh tế và phi kinh tế của kịch bản, và tạo ra một trường hợp kinh doanh cho các kịch bản tối ưu.

Chiến lược tái triển khai

Chúng tôi giúp bạn xác định các địa điểm tiêu biểu cho việc di chuyển, và xác định tính khả thi tài chính của nó. Chúng tôi hợp tác với đội ngũ nguồn nhân lực để xác định các yêu cầu lực lượng lao động và các giả định chuyển đổi. Nếu thay đổi địa điểm là khả thi, chúng tôi tạo ra một vị trí chiến lược giúp công ty của bạn chọn được vị trí tối ưu

Mô hình hóa chi phí

Chúng tôi đã quen thuộc với tất cả các loại chi phí, bao gồm cả chi phí hữu ích và chi phí rủi ro. Mô hình tính chi phí tinh vi của chúng tôi cho phép các giám đốc điều hành hiểu được kịch bản và các giải pháp tiềm năng sẽ ảnh hưởng đến các số liệu quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá danh mục đầu tư

Một phân tích danh mục đầu tư bất động sản hiện tại của công ty của bạn có thể xác định các cơ hội tiềm ẩn để cải thiện việc sử dụng, củng cố hoạt động, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, và sắp xếp các danh mục đầu tư với hoạt động kinh doanh. Điều này cũng cho phép chúng ta có tầm nhìn xa vào kịch bản đó sẽ thay đổi tư thế đội ngũ nhân viên từ phản ứng bị động sang chủ động.

Chiến lược lực lượng lao động

Các chuyên gia nhân khẩu học của chúng tôi kiểm tra mức độ tập trung và khối lượng của lao động mục tiêu (dạng hạt đến chức năng), cũng như chi phí lao động với các chiến lược nguồn nhân lực khác nhau. Bạn sẽ hiểu làm thế nào để cải thiện các chiến lược nguồn nhân lực hiện tại của bạn thông qua phát triển / tổ chức / điều khoản thoát

Tạo thêm giá trị – ưu điểm phương pháp tiếp cận của chúng tôi


Tập trung hỗ trợ quyết định điều hành

Đội ngũ tư vấn giải pháp mặt bằng của chúng tôi là một đội bao gồm chuyên gia tư vấn quản lý, nhân khẩu học lao động hợp tác với các đồng nghiệp môi giới của chúng tôi cho phép khách hàng thực hiện các quyết định đầu tư tốt nhất có thể .. Chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể trong việc lên khung các thách thức khách hàng, phân tích dữ liệu trung cấp và tiểu cấp,phát triển kịch bản và tạo ra các cách phân phối hợp lý

Phương pháp tiếp cận toàn diện

Mô hình truyền thống về việc ra quyết định bất động sản chỉ thể hiện các chi phí bất động sản trực tiếp. Phương pháp tiếp cận toàn diện, độc quyền của chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phân tích và cái nhìn sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực có liên quan (lực lượng lao động, chi phí bất động sản, cơ sở hạ tầng, vv), đưa ra các phương án rõ ràng về tầm nhìn cân bằng, dẫn đến giải pháp tối ưu liên quan tới yêu cầu cụ thể của công ty của bạn và cân nhắc.

Kinh nghiệm và nguồn lực


Đội ngũ tư vấn giải pháp mặt bằng của chúng tôi là một đội bao gồm chuyên gia tư vấn quản lý, nhân khẩu học lao động hợp tác với các đồng nghiệp môi giới của chúng tôi cho phép khách hàng thực hiện các quyết định đầu tư tốt nhất có thể .Chúng tôi đã giúp rất nhiều công ty thuộc top 500 của Fortune đạt được mục tiêu hoạt động và tài chính của họ. Một số khách hàng của chúng tôi bao gồm Shell Oil, Capital One, Fannie Mae, JetBlue Airways, Johnson & Johnson, Kraft, Nomura, Natixis, Madison Square Garden, Merrill Tổng công ty Royal Caribbean Cruise Lines, và MetLife