Văn phòng thương mại

Chúng tôi thuê hoặc mua tất cả các loại bất động sản văn phòng bao gồm các tòa nhà dành cho nhiều khách thuê, tòa nhà kinh doanh và tòa nhà văn phòng, thậm chí cả những tòa nhà phức hợp. Chúng tôi cung cấp cấu trúc giao dịch, chuyên môn tài chính cải tiến với phương pháp tiếp thị sắc bén để bảo đảm thu được kết quả tốt nhất có thể khi cho thuê văn phòng.

Hiểu rõ nỗi lo của những nhà đầu tư bất động sản văn phòng với giá cả vốn biến thiên liên tục, chúng tôi cam đoan đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng trong mọi biến động của thị trường.

Khách thuê, các nhà đầu tư, và các nhà kinh doanh bất động sản văn phòng khi cần tư vấn để cải tiến và nghiên cứu chuyên sâu có thể đến với chúng tôi và yêu cầu một trong những dịch vụ sau đây:

Cho thuê hoặc mua

Chúng tôi giúp khách hàng có quyết định sáng suốt giữa việc thuê hoặc mua bất động sản làm văn phòng thông qua một cơ sở dữ liệu đồng bộ và dữ liệu thị trường được nghiên cứu kỹ lưỡng, cập nhật. Thị trường đã thích hợp cho việc mua hay bán? Thuê hay mua sở hữu? Chúng tôi sẽ giúp khách hàng lựa chọn, đưa ra quyết định cho những lựa chọn này.

Tư vấn lựa chọn của chủ nhà

Chúng tôi hỗ trợ các chủ nhà trong các quyết định phát triển, cho thuê và mua bán các tòa nhà. Chúng tôi giúp họ tối đa hóa tiềm năng bất động sản họ sở hữu.

Hoạch định chiến lược

Chúng tôi hỗ trợ khách thuê trong việc sắp xếp các mục tiêu và chiến lược bất động sản để cung cấp các giải pháp thông minh, giúp họ nhận biết và tối đa hóa cơ hội trên toàn thế giới.

Tư vấn và quy hoạch

Chúng tôi cung cấp nghiên cứu toàn diện và phân tích chuyên sâu để giúp khách hàng đưa ra những quyết định sáng suốt cho tất cả các lựa chọn đầu tư của mình

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Phát triển chiến lược

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên thị trường đầy thử thách và hỗ trợ khách hàng quy hoạch bất động sản thương mại hiệu quả, chúng tôi đã phát triển một phương pháp phân loại bất động sản văn phòng dựa trên các công cụ nghiên cứu và phát triển độc quyền.

Tài chính

Bằng cách sử dụng cấu trúc giao dịch cải tiến và các phương pháp tài chính tiếp thị đồng bộ, cụ thể, chúng tôi đảm bảo sẽ thu được kết quả tốt nhất có thể trong lĩnh vực cho thuê văn phòng.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi là công ty đại diện khách thuê hàng đầu thế giới. Xét trên nền tảng quốc tế của chúng tôi, không một doanh nghiệp nào có các dịch vụ chuyên môn cân xứng với chúng tôi. Ở phạm vi địa phương hay phạm vi khu vực hay thế giới, các nhu cầu và mục tiêu kinh doanh của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tế và chuyên sâu trong việc xem xét các điều khoản cho thuê, trọng tài, gia hạn hợp đồng thuê, và chuyển dịch cấu trúc cho thuê. Chúng tôi hoạt động trên cơ sở toàn cầu với các chuyên gia cho thuê văn phòng tại 253 văn phòng ở 60 quốc gia trên khắp thế giới.