Khôi phục giá trị

 • Môi giới/đại diện chủ nhà

  Hệ thống Cơ quan/Chủ cho thuê của Cushman & Wakefield cung cấp các chương trình cụ thể tới chủ sở hữu để gia tăng nhịp độ cho thuê, duy trì cải thiện người thuê, tối đa hóa giá cho thuê, và ổn định hoạt động thu nhập. Trong rất nhiều trường hợp, các chuyên gia của chúng tôi đã làm việc ở phía bên chủ sở hữu của doanh nghiệp.


  Đọc thêm

 • Tài chính doanh nghiệp và vốn đầu tư

  Chúng tôi cung cấp cho các nhà đàu tư cả cả tài sản bất động sản và các sản phẩm tài chính và dịch vụ tư vấn. Từ các giải pháp nhanh cho đến những giải pháp riêng cho những trường hợp đặc  biệt, các chuyên gia tài chính của chúng tôi áp dụng chuyên môn và kinh nghiệm trong việc thiết kế và thực hiện tất cả các hình thức bất động sản liên quan đến chiến lược tài chính để tối đa hóa giá trị, giảm thiểu chi phí và tối ưu tác động của tài chính, kế toán và thuế.


  Đọc thêm

 • Kinh doanh đầu tư bất động sản

  Đối với những nhà đầu tư muốn bán hay mua bất động sản đầu tư hay các danh mục đầu tư, chúng tôi cung cấp các giải pháp giao dịch toàn diện và nghiên cứu theo định hướng toàn cầu. Chúng tôi cung cấp các kết quả nổi bật bằng cách kết hợp một cách liền mạch giữa chuyên môn thị trường vốn và khả năng phát triển các giải pháp tùy chỉnh cho các khách hàng cá nhân.


  Đọc thêm

 • Bất động sản

  ư vấn thẩm định giá của chúng tôi hỗ trợ các quyết định đầu tư của chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường năng động hiện nay. Chúng tôi cung cấp Giá thị trường và giá trị thực sự cho tất cả các lọai bất động sản, phù hợp với thẩm định, tài chính, các ứng dụng quản lý và giao dịch.

  Đọc thêm