Cắt giảm chi phí

 • Quản lý tài khoản

  Một đội ngũ quản lý tài khoản mạnh mẽ mạnh là là mối nối quan trọng giữa chiến lược chủ động và phân phối hiệu quả Một lãnh đạo tài năng trong lĩnh vực quản lý tài khoản đã dẫn dẫn dắt nhân viên C & W trong khu vực và các ngành, chuyển cái nhìn sâu sắc nhạy bén thành các kế hoạch thực hiện mang lại hiệu suất phù hợp.  Họ giám sát sự hình thành của chiến lược bất động sản dựa trên danh mục đầu tư và các dữ liệu hoạt động, và thực hiện âm thanh thông qua giao dịch, quản lý dự án và hoạt động cơ sở. Đội ngũ quản lý tài khoản của C & W cung cấp dịch vụ tích hợp thông qua giải pháp công nghệ hàng đầu của C&W, quản trị, thực hành tốt nhất, và hiệu suất quản lý.


  Đọc thêm

 • Ưu đãi kinh doanh

  Thực tiễn về các ưu đãi kinh doanh giúp doanh nghiệp giảm chi phí liên quan đến mở rộng, hợp nhất, và định vị lại hoạt động kinh doanh bằng cách đảm bảo các ưu đãi để phát triển kinh tế từ liên bang, tiểu bang, chính quyền địa phương và các dịch vụ công cộng / tư nhân.

  Đọc thêm

 • Quản lý cho thuê

  Một phần tích hợp của Dịch vụ cho thuê doanh nghiệp và dịch vụ cho chủ đầu tư (CIS)- đội ngũ quản lý cho thuê của chúng tôi có thể hỗ trợ trong việc giảm chi phí bất động sản thông qua xem xét hóa đơn và các dịch vụ xử lý/hoặc thuê dịch vụ kiểm toán. Các dịch vụ hiện tại bao gồm quản lý các chức năng thanh toán đối với hợp đồng cho thuê và tài sản sở hữu. Bằng cách xem xét và xử lý các chi phí cho thuê, chẳng hạn như chi phí vận hành, các phương tiện dịch vụ chung (điện, nước, hơi), CAM và các khoản thuế bất động sản chúng tôi tiết kiệm đáng kể chi phí cho khách hàng của chúng tôi. Dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm phân tích các giao ước thuê quan trọng để xác định khả năng thanh toán hoặc thu hồi hợp đồng thuê khả năng liên quan về phí.

  Đọc thêm

 • Danh mục đầu tư

  Chúng tôi đưa ra những tư vấn về giá thị trường và giá trị thực cho tất cả các loại hình bất động sản, phù hợp cho các hoạt động giao dịch và điều tiết. Bạn sẽ nhận được sự tư vấn sâu sắc, được hỗ trợ bởi đội ngũ lành nghề và tham gia thị trường đầu tư, chuyển giao dưới một thương hiệu toàn cầu đáng tin cậy, trong khoảng thời gian đã thoả thuận và ở một mức giá cạnh tranh.


  Đọc thêm

 • Thuế bất động sản

  Nhóm phụ trách thuế bất động sản tại Cushman & Wakefield cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến thuế của hầu hết các bất động sản và các tài sản cá nhân. Thuế bất động sản là một năng lực cốt lõi của nhóm Thẩm định giá và Tư vấn của C & W & kết hợp các kỹ năng và kiến thức của thẩm định viên, người môi giới, luật sư và chuyên gia tư vấn đặc biệt khác.

  Đọc thêm

 • Đại diện khách thuê

  Các chuyên gia đại diện khách thuê của Cushman & Wakefield giúp đỡ người thuê xác định và sắp xếp chiến lược kinh doanh, tài chính, và mục tiêu hoạt động phù hợp với các các yêu cầu bất động sản. Cho dù chúng tôi đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng có ý muốn đổi mới, mua lại, di chuyển, hay hợp nhất, dịch vụ đại diện khách thuê của C&W luôn khác biệt bởi kiến thức chuyên sâu về thị trường toàn cầu, kết hợp các chiến lược phù hợp để giảm chi phí bất động sản.


  Đọc thêm