Nhà ở

Thay mặt cho khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp, đội ngũ nhà ở chúng tôi có thể phụ trách thuê, mua hoặc bán và tiếp thị các dự án.

Đội ngũ của chúng tôi hỗ trợ các công ty và các cá nhân phát triển chiến lược nhà ở của họ thông qua các dịch vụ trọn gói từ cho thuê doanh nghiệp, di dời văn phòng, quản lý danh mục đầu tư, thâu tóm, tư vấn đầu tư cho đến tư vấn tiếp thị.

Không chỉ “mua và bán” đơn thuần, chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ giá trị gia tăng (dịch vụ nhà ở trọn gói) nhằm đem đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, phù hợp với từng yêu cầu cụ thể của họ.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Đội ngũ nhà ở chúng tôi hoạt động tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh nhằm cung cấp các dịch vụ nhà ở tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi có các dịch vụ phù hợp cho nhu cầu từng cá nhân cũng như từng công ty:

Cho thuê doanh nghiệp

Thiết lập và quản lý chiến lược nhà ở cho ban lãnh đạo các công ty khách hàng. Đội ngũ của chúng tôi thấu hiểu các yêu cầu cần thiết để chiến lược hóa và kết hợp hài hòa giữa vị trí, chi phí và tài sản.

Di dời văn phòng

Thiết lập và thực hiện các chương trình đặc biệt giúp đại diện các công ty xem xét việc di dời địa điểm tới Ấn Độ hoặc di dời trong phạm vi nội địa.

Mua và đầu tư

Hỗ trợ các khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp trong việc mua bất động sản nhà ở phục vụ cả mục đích sử dụng và mục đích đầu tư.

Tiếp thị dự án

Hỗ trợ các chủ đầu tư thiết lập và thực hiện các chiến lược tiếp thị hiệu quả bao gồm quản lý các giao dịch mua bán và cho thuê bất động sản.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Chúng tôi có kinh nghiệm thực tế và chuyên sâu trong việc xem xét các điều khoản cho thuê, gia hạn hợp đồng thuê, và chuyển dịch cấu trúc cho thuê, chuyển nhượng/mua lại tài sản và quản lý cấu trúc giao dịch.