Bán lẻ

Đội ngũ bán lẻ và dịch vụ giải trí của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho các đại lý bán lẻ và dịch vụ giải trí, chủ nhà và nhà đầu tư, và các bất động sản bán lẻ trong nước và trên toàn cầu. Chúng tôi là nhà phân phối một cửa cho các đại lý bán lẻ muốn phát triển kinh doanh quốc tế tại một thị trường mới với chiến lược địa điểm mới. Hợp tác với các trung tâm mua sắm, khu bán lẻ và các đại lý phân phối sản phẩm trên toàn cầu, các chuyên gia bán lẻ và dịch vụ giải trí của chúng tôi tích lũy và tận dụng kiến thức ngành rộng lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của chúng tôi là thanh lý và mua lại tài sản bán lẻ và dịch vụ giải trí với tư cách là đại diện cho chủ nhà và khách thuê. Là khách hàng của chúng tôi, bạn có thể xem xét các dịch vụ sau:

Đầu tư

Chúng tôi tư vấn cách tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận của tài sản hoặc một danh mục đầu tư duy nhất thông qua giao dịch bán, mua lại hoặc bán và thuê lại tài sản.

Tư vấn cho thuê

Chúng tôi tư vấn về giá trị và việc soạn thảo hợp đồng cho thuê, xem xét các điều khoản cho thuê, gia hạn hợp đồng và chuyển dịch cấu trúc cho thuê.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Đội ngũ bán lẻ tại Mỹ, Châu Á và Châu Âu rất năng động. Họ thường xuyên chia sẻ kiến thức về thị trường thông qua đội bán lẻ toàn cầu tại Luân Đôn.