Tư vấn giao dịch

Cùng với đội cho thuê của Cushman & Wakefield, đội tư vấn giao dịch C&W thay mặt cho khách hàng phát triển các chiến lược thuê nhằm giảm thiểu chi phí, tối đa hóa giá trị, và tối ưu hóa các yêu cầu kèm theo về kế toán, tài chính và thuế liên quan đến các giao dịch bất động sản phức tạp cho khách hàng.

Đội tư vấn giao dịch chúng tôi cung cấp các dịch vụ: chuẩn bị các phân tích tài chính tùy chỉnh, phân tích tài chính chi tiết; thiết kế cấu trúc chiến lược thâu tóm và chuyển nhượng; chuẩn bị nghiên cứu thị trường và vị trí; phân tích cơ cấu vốn các địa điểm tiềm năng và xác định các rủi ro ngắn hạn, dài hạn kèm theo.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Phân tích tài chính

Chúng tôi chuẩn bị các phân tích tài chính tùy chỉnh, phân tích tài chính chi tiết dựa trên cơ sở số liệu nội bộ và/hoặc các yêu cầu báo cáo bên ngoài của khách hàng (dòng tiền, báo cáo thuế, tiêu chuẩn kế toán Mỹ/ tiêu chuẩn kế toán toàn cầu, phân tích hòa vốn,…). Phân tích của chúng tôi tổng hợp tất cả các chi phí kèm theo như chi phí vốn và chi phí leo thang trong tương lai nhằm tư vấn những lựa chọn thuê phù hợp nhất.

Chiến lược hóa kế hoạch

Thông qua một loạt các lựa chọn thay thế, giải quyết, điều hành và cân nhắc tài chính, chúng tôi phát triển các chiến lược bất động sản tối ưu, thực sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mỗi khách hàng.

Phân tích thị trường

Chúng tôi phân tích thị trường bất động sản và nhu cầu của lực lượng lao động, bao gồm đánh giá các yếu tố nhân khẩu học và so sánh giữa các lựa chọn để xác định ra những lựa chọn thuê đáp ứng yêu cầu của lực lượng lao động mỗi khách hàng.

Gia tăng Giá trị – Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Tiếp cận sáng tạo

Với một mạng lưới các chuyên gia môi giới nội bộ rộng khắp, chúng tôi tiếp cận tư vấn năng động bằng các phân tích tài chính chi tiết và thông tin cập nhật về thị trường tại thời điểm đó, để cung cấp các đề xuất bất động sản đã được nghiên cứu cụ thể và toàn diện.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Sự kết hợp độc đáo giữa kĩ năng kinh doanh, tài chính và quản lý giao dịch của đội tư vấn giao dịch và kiến thức thị trường, chuyên môn giao dịch và kỹ năng đàm phán của đội cho thuê cho phép Cushman & Wakefield phát triển và thực hiện các chiến lược tinh vi để đáp ứng mọi nhu cầu bất động sản của khách hàng.