Tư vấn giao dịch

Dịch vụ quản lý giao dịch của Cushman & Wakefield hỗ trợ khách hàng thâu tóm/ mua lại và chuyển nhượng danh mục đầu tư toàn diện. Quá trình quản lý hiệu quả và giải pháp công nghệ mang tính quốc tế giúp C&W cung cấp các giao dịch nhất quán, đáng tin cậy và minh bạch trên phạm vi toàn thế giới.

Bằng cách kết hợp khả năng xuất sắc của đội môi giới Cushman & Wakefield toàn cầu, dưới sự giám sát của các chuyên gia quản lý giao dịch dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi có thể đem lại kết quả nhất quán trong thời gian ngắn, giúp giám sát khách hàng dễ dàng và kiểm soát tốt hơn.

Cho dù khách hàng tập trung vào mở rộng, hợp nhất, hoặc tổ chức lại các danh mục đầu tư sở hữu/cho thuê, các dịch vụ quản lý giao dịch của Cushman & Wakefield vẫn giúp biến chiến lược thành hành động. Khách hàng có thể xem xét bất cứ dịch vụ nào dưới đây:

Vốn hiểu biết

Chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư chiến lược sử dụng mạng lưới chuyên gia trong nước và toàn cầu rộng lớn, giám sát ngắn hạn và dài hạn quá trình thực hiện chiến lược.

Tầm nhìn

Khách hàng sẽ cần một đội ngũ có thể giám sát việc thâu tóm/ mua lại và chuyển nhượng mặt bằng cho thuê/ sở hữu.

Hồ sơ đầu tư

Chúng tôi có các quy trình tiêu chuẩn hóa cho mỗi giao dịch, tuân thủ các quy trình hồ sơ đầu tư phù hợp, giúp giảm thiểu tổn thất và duy trì lợi nhuận.

Theo dõi

Ứng dụng các công cụ phát triển, chúng tôi theo dõi các chỉ số hoạt động quan trọng để liên kết các điều khoản và kết quả giao dịch cho phù hợp với các mục tiêu của khách hàng.

Công cụ độc quyền

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông qua FUSION, đây là cổng thông tin của C&W giúp khách hàng truy cập an toàn và quản lý thông tin cá nhân hiệu quả.

Chúng tôi có thể giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Dẫn đầu về công nghệ

Cổng thông tin khách hàng FUSION của chúng tôi kết nối toàn bộ danh mục bất động sản của khách hàng. Với biểu đồ trực quan và các công cụ hỗ trợ tiện ích, FUSION là công cụ hữu ích giúp khách hàng đưa ra những quyết định bất động sản sáng suốt.

Tùy chọn

Phương pháp giao dịch được thiết lập phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty khách hàng trong từng quá trình chuyển tiếp.

Đồng bộ

Chúng tôi điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, mục tiêu tài chính và mục tiêu hoạt động phù hợp với các yêu cầu giao dịch.

Báo cáo thời gian thực hiện và đánh giá hiệu quả

Đội ngũ quản lý giao dịch của C&W sử dụng chương trình quản lý được thiết kế để hỗ trợ các yêu cầu kiểm soát và giám sát của khách hàng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng thông qua việc phát triển, giám sát và báo cáo các chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện. Đồng thời, chúng tôi ứng dụng chương trình Field Broker nhằm đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ đồng bộ, nhất quán trên mọi thị trường.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Tiết kiệm công sức

Quy trình của chúng tôi giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi từ giao dịch thông thường thành giao dịch chiến lược với đầy đủ các dịch vụ mua lại, chuyển nhượng, di dời, hợp nhất và cho thuê lại.

Tập trung

Các nhà quản lý giao dịch là những người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đội ngũ quản lý khách hàng. Họ có nhiệm vụ chủ động cung cấp thông tin cho khách hàng về điều kiện thị trường toàn cầu, cũng như tiến hành thực hiện dự án. Luôn tập trung vào các nhiệm vụ cơ bản, các chuyên gia C&W mong muốn xây dựng giá trị lâu dài cho khách hàng.

Kinh nghiệm

Các nhà quản lý giao dịch có tầm ảnh hướng lớn trong việc cung cấp nguồn lực tốt nhất cho mỗi dự án của khách hàng. Nguồn lực này có thể là một nhà môi giới của Cushman & Wakefield hoặc một nguồn lực hỗ trợ tốt nhất trên thị trường cấp 2 và thị trường cấp 3.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Phương pháp quản lý giao dịch của Cushman & Wakefield giúp tối đa hóa tài sản và lợi nhuận của các danh mục đầu tư, quản lý rủi ro, và tạo điều kiện hội nhập thông qua công nghệ.

2.300 nhà môi giới của C&W trên toàn thế giới tận dụng các mối quan hệ, kiến thức thị trường, và kinh nghiệm để tìm kiếm các hợp đồng cho thuê mới. Trên thị trường quốc tế, 253 văn phòng tại 60 quốc gia cung cấp các dịch vụ cho thuê của C&W đều được kết nối thông qua nền tảng dịch vụ quản lý giao dịch đồng bộ và thống nhất.