Khách sạn

Chúng tôi thẩm định giá thị trường và giá trị thuần bất động sản khách sạn. Các thẩm định này hoàn toàn phù hợp với các loại hình hoạt động điều tiết và giao dịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra các đánh giá phát triển, nghiên cứu tính khả thi, môi giới, lựa chọn nhà điều hành và nghiên cứu thị trường.

Khách hàng sẽ được đội ngũ dày dặn kinh nghiệm của Cushman & Wakefield tư vấn, hỗ trợ tham gia vào thị trường đầu tư với tiến độ hiệu quả và mức giá cạnh tranh.

Dịch vụ của chúng tôi hướng tới phục vụ tất cả các chủ sở hữu, nhà đầu tư, và các tổ chức cho vay trên toàn châu Á bất kể đó là nguồn đầu tư vào khách sạn hạng sang tại một thành phố du lịch hay vào một khách sạn hạn chế về mặt dịch vụ.

Khách sạn là một thực thể kinh doanh mà bất động sản là một yếu tố quyết định đến hiệu quả kinh doanh của thực thể đó. Tư vấn của C&W chúng tôi cho phép các chủ sở hữu, nhà đầu tư hoặc đơn vị cho vay đi đến một quyết định đúng đắn. Đó có thể là đề xuất đầu tư vào tài sản, đề xuất bán hoặc mua lại khách sạn, hoặc đề xuất cho vay cầm cố.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Báo cáo của chúng tôi sẽ đánh giá về:

Tài sản

Chúng tôi nhận xét về thực trạng và vị trí của bất động sản khách sạn.

Hoạt động điều hành

Chúng tôi nhận xét về chất lượng kinh doanh hiện có của đối thủ cạnh tranh và từ đó phân tích về tiềm năng kinh doanh của khách hàng.

Dự báo giao dịch

Chúng tôi lưu trữ những dự báo giao dịch thương mại khi cần thiết.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Hoạt động độc lập

Là bên thứ ba tư vấn báo cáo tài chính, chúng tôi đảm bảo không thiên vị, gây xảy ra xung đột lợi ích.

Kinh nghiệm

Chúng tôi có kinh nghiệm về thị trường bất động sản khách sạn trên khắp châu Á. Chúng tôi đảm bảo cung cấp những báo cáo đánh giá được biên soạn theo động lực và tâm lý của thị trường.

Chuyên môn

Những ý kiến của chúng tôi đưa ra đều được xem xét cẩn trọng và mỗi báo cáo được một giám đốc bộ phận giám sát nghiêm ngặt. Trong từng trường hợp, các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất đều được áp dụng với bất cứ loại hình khách sạn và chi phí cơ bản nào.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Với 580 chuyên gia định giá tại 86 văn phòng, thẩm định giá và tư vấn là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều chuyên gia tư vấn lớn nhất trên thế giới. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, C&W chúng tôi có 55 chuyên gia làm việc tại 8 văn phòng.