Thuế bất động sản

Đội tư vấn thuế bất động sản của Cushman & Wakefield cung cấp đầy đủ dịch vụ liên quan đến thuế bất động sản và tài sản cá nhân. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa các kỹ năng và kiến thức của thẩm định viên, nhà môi giới, luật sư và các tư vấn viên đặc biệt khác, tư vấn thuế bất động sản là một trong những dịch vụ cốt lõi của đội thẩm định giá và tư vấn C&W.

Trong quá trình sở hữu hóa tài sản, chi phí lớn nhất thường liên quan đến thuế bất động sản. Đội ngũ C&W chúng tôi là một trong những nhà tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới. Chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng về bất động sản nói chung, khách sạn, công viên, cầu cảng, cơ sở hậu cần, trung tâm dữ liệu, trung tâm viễn thông, các mạng lưới phát và phân phối điện cùng các loại tài sản đặc biệt khác. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng quản lý thuế bất động sản, tìm kiếm cơ hội và đại diện cho khách hàng trong quá trình xin miễn/ giảm thuế.

Giao thức và thủ tục đánh giá thuế bất động sản có nhiều khác biệt giữa các quốc gia. Chủ sở hữu và người quản lý tài sản được hưởng lợi thông qua việc:

  • Hiểu rõ các chu kỳ đánh giá thuế của chính quyền địa phương quản lý về bất động sản, biết rõ thời hạn và các yêu cầu kèm theo mỗi báo cáo tài sản.
  • Hiểu rõ ảnh hưởng của pháp luật nhà nước và phương pháp đánh giá của chính quyền địa phương tới giá trị tài sản được định giá.
  • Phân tích mức độ đánh giá tài sản dựa trên nghiên cứu thị trường và dữ liệu đánh giá thích hợp với bối cảnh pháp luật nước sở tại.
  • Hiểu rõ tổn thất kèm theo khi không tận dụng đầu tư một tài sản được đánh giá tích cực.
  • Tìm hiểu và theo đuổi tất cả các cơ hội giảm thuế.

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Quản lý và điều hành thuế

Các chuyên gia C&W chúng tôi cung cấp các dịch vụ thuế bất động sản toàn diện, hỗ trợ khách hàng theo dõi, đánh giá thuế và phân tích toàn bộ danh mục đầu tư.

Kháng cáo

Chúng tôi xử lý toàn bộ quy trình kháng cáo, chuẩn bị hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành đàm phán quy trình đánh giá.

Hỗ trợ tranh tụng

Trong trường hợp tố tụng chính thức có thể đạt được kết quả mong muốn, chúng tôi sẽ làm việc với luật sư để tìm ra các vấn đề mấu chốt và hoạch định chiến lược. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với bên đại diện để cung cấp tình hình và hiểu rõ hơn về bất động sản tài chính, các mục cần đánh giá và làm việc với các luật sư để đưa ra quyết định. Chúng tôi là đơn vị tư vấn duy nhất làm việc với tư cách đại điện cho người đóng thuế, giải quyết các trường hợp tranh tụng tại Tòa án bất động sản Hong Kong.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Thấy rõ tầm quan trọng và tính phức tạp của các loại thuế bất động sản, các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao của C&W chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng cụ thể từng vấn đề. Để có được kết quả như mong muốn, việc khách hàng có được một đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp là vô cùng cần thiết.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Chúng tôi sở hữu các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực như bất động sản thương mại, bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở và bất động sản chuyên biệt. Với năng lực và quy mô rộng khắp, chúng tôi mong muốn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan đến thuế bất động sản kịp thời và hiệu quả.

Liên hệ

Chew May Yenk

May Yenk Chew

Executive Director

Xin-ga-po, Xin-ga-po

T: +65 6 232-0868

Liên hệ