Nhà ở

Cushman & Wakefield cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định giá bất động sản nhà ở. Các thẩm định này đều phù hợp với các quy định và loại hình giao dịch.

Loại bất động sản bao gồm: các đơn nguyên và danh mục nhà ở riêng lẻ, căn hộ, tòa nhà chung cư, đất đai và cơ hội phát triển dân cư.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, độc lập, khách quan, đúng hạn và tiết kiệm chi phí.

Trong bối cảnh thị trường năng động và nhiều cạnh tranh, chúng tôi hỗ trợ khách hàng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, các chủ sở hữu doanh nghiệp và tài sản công, các nhà sản xuất và đầu tư trong lĩnh vực bất động sản nhà ở đưa ra quyết định quản lý, đầu tư và nghề nghiệp.

Nhà quản lý tài sản

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ tư vấn đáng tin cậy cho khách hàng cá nhân về các cơ hội đầu tư, chiến lược mua bán và chuyển nhượng, cung cấp dịch vụ liên hoàn từ ngân hàng đến tài sản.

Chủ sở hữu bất động sản doanh nghiệp

Kết hợp với đội thị trường vốn và đội định giá C&W, chúng tôi đánh giá các giả thuyết phát triển khác nhau, từ đó thẩm định tiềm năng thu lợi nhuận thông qua hoạt động chuyển nhượng hoặc liên doanh.

Chủ đất công

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn mang tầm chiến lược và chiến thuật cho chính quyền trung ương, chính quyền địa phương và các cơ quan sở hữu đất và tài sản được cấp phép xây dựng. Chúng tôi chủ yếu tiến hành đánh giá khối lượng tài sản phục vụ cho mục đích chuyển nhượng hoặc mục đích kế toán.

Nhà đầu tư

Tư vấn độc lập về xu hướng thị trường, khu vực tăng trưởng, xác định cơ hội đầu tư đúng thời điểm.

Các quỹ và công ty bảo hiểm

Đánh giá tài sản cá nhân đối với khoản nợ cấp cao và thẩm định việc định giá hàng hóa, phân tích chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp nhà ở (RMBS) và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp thương mại (CMBS).

Chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Phát triển

Phong cách làm việc sáng tạo để xác định, phát hiện và thẩm định giá trị đất và các tòa nhà có tiềm năng phát triển.

Tài sản hiện tại

Tiến hành đánh giá các danh mục đầu tư và nhà ở riêng lẻ, căn hộ và chung cư với cách tiếp cận thông minh, độc lập và khách quan.

Định giá khối lượng

Hằng năm, C&W thực hiện báo cáo và chuyển giao số lượng danh mục đầu tư lên đến hàng chục ngàn lượt.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành tư vấn kỹ thuật về định giá thuế, nhà cho thuê và nhà ở giá thấp.

Gia tăng giá trị - Ưu điểm về phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Thanh lý

Hàng ngày chúng tôi tham gia các giao dịch thị trường thông qua các dịch vụ đánh giá khoản vay an toàn, tư vấn cho khách hàng về phát triển bất động sản và nhà ở phù hợp. Những hiểu biết của chúng tôi đã giúp khách hàng là doanh nghiệp sở hữu đất tăng gấp đôi lợi nhuận dự kiến từ hoạt động thanh lý.

Mua lại

Cái nhìn sâu sắc về thị trường tạo điều kiện cho C&W chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn xác đáng, giúp khách hàng xác định cơ hội đàm phán điều khoản đặc biệt là trong quá trình mua số lượng lớn các đề án xây dựng mới hoặc tài sản cá nhân.

Giao dịch

Đội ngũ C&W chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn định giá kịp thời và luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Các báo cáo tổng hợp giúp cho khách hàng có thể trao đổi và hoàn thành giao dịch đúng thời hạn.

Tài khoản

Chúng tôi khuyến khích khách hàng cùng chúng tôi thiết lập thời gian biểu và lịch trình cung cấp thông tin để đảm bảo cung cấp báo cáo về tài khoản kết thúc năm. Tài khoản được cập nhật đúng thời điểm sẽ nới lỏng quy hoạch xác định giá trị danh mục đầu tư và giảm chi phí cho các công ty khi quản lý tài sản.

Kinh nghiệm và nguồn lực

Với 580 chuyên gia định giá tại 86 văn phòng, thẩm định giá và tư vấn là một trong những lĩnh vực thu hút nhiều chuyên gia tư vấn lớn nhất trên thế giới. Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, C&W chúng tôi có 55 chuyên gia làm việc tại 8 văn phòng.