Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Website này được điều hành bởi công ty Cushman & Wakefield ,thay mặt cho công ty, các đối tác quốc tế, các chi nhánh, các tổ chức hội viên.

Chấp thuận các điều khoản

Các điều khoản và điều kiện sau đây ("Điều khoản sử dụng") sẽ quản lý truy cập và sử dụng website, bao gồm nội dung và dịch vụ được cung cấp trên website hoặc thông qua website. Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng về các chính sách bảo mật của chúng tôi tại www.cushmanwakefield.com / Điều khoản sử dụng. Nếu không đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trên đồng nghĩa với việc bạn đã chưa truy cập sử dụng website này.

Thông tin truy cập Website của bạn

Khi bạn sử dụng website này, tức là bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn thích hợp với các chính sách bảo mật của chúng tôi.Tại bất cứ thời điểm nào, chúng tôi có thể cập nhật các quy định này mà không cần báo trước.

Sửa đổi Website

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật nội dung của Website tại bất cứ thời điểm nào vì thế nội dung của nó có thể chưa đầy đủ hoặc đang được cập nhật tại thời điểm đó.

Độ chính xác và sự tin cậy của thông tin trên Website

Các thông tin được trình bày trên website được thực hiện với mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này, và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc vào các thông tin này.

Website này có thể bao gồm nội dung được cung cấp bởi bên thứ ba. Tất cả các báo cáo và ý kiến đánh giá của các bên thứ ba và bên này hoàn toàn chịu trách nhiệm cung cấp những dữ liệu mà không nhất thiết phản ánh ý kiến đánh giá của C & W.

Ý kiến đóng góp của người dùng

Website có thể cung cấp hoặc chứa các link đến các bảng thông báo, các website cá nhân hay thông tin cá nhân, diễn đàn thảo luận, các bản tin và các tính năng tương tác khác ("Dịch vụ tương tác") cho phép người sử dụng đăng nội dung hoặc các tài liệu ("Ý kiến đóng góp của người dùng") trên hoặc thông qua website.

Tất cả sự đóng góp của người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong các Điều khoản sử dụng dưới đây.

Bất kỳ sự đóng góp nào mà bạn gửi đến Website phải không bí mật và không độc quyền. Bằng cách cung cấp các đóng góp trên Website, bạn công nhận C & W và các nhà cung cấp dịch vụ và của chúng tôi được cấp phép tương ứng, kế thừa và miễn phí chuyển nhượng bản quyền, không bị giới hạn trên phạm vi toàn cầu, tính lâu dài không độc quyền và chuyển nhượng đầy đủ cũng như chuyển nhượng cấp phép quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị, phân bổ nếu không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ tài liệu nào như vậy.

Bạn chứ không phải C & W chịu trách nhiệm cho bất kỳ đóng góp ý kiến của người dùng về bài đăng của bạn trên Website.

Giám sát và thực thi

Chúng tôi có quyền (a) loại bỏ hoặc từ chối gửi bất cứ bài viết đóng góp nào của người dùng với bất kỳ lý do gì, (b) có thực thi đối với bất kỳ ý kiến đóng góp của người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết và hợp lý nếu chúng tôi thấy đóng góp của người dùng vi phạm các Điều khoản sử dụng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác được áp dụng cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho C &W; (c) tiết lộ danh tính hoặc thông tin khác về bạn cho bên thứ ba tuyên bố rằng dữ liệu được bạn đăng vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư của họ, (d) thi hành pháp lý phù hợp, bao gồm giấy giới thiệu thi hành luật, đối với bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp hoặc trái phép của Website và (e) chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập toàn bộ hoặc một phần của Website vì 1 lý do nào đó, bao gồm cả hành vi vi phạm các Điều khoản sử dụng.

Tuy nhiên, chúng tôi không cam kết đã xem xét tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên Website, và không đảm bảo sẽ loại bỏ kịp thời tài liệu phản đối sau khi nó đã được đăng. (Viết blog trở thành chức năng trên website của chúng tôi, đó là một cơ chế thích hợp gửi blog để người quản trị tại C & W để xem xét và phê duyệt trước khi đăng Vì vậy, không chắc chắn rằng chúng ta cần ngôn ngữ này.)

Tiêu chuẩn nội dung

Những tiêu chuẩn nội dung ("Tiêu chuẩn Nội dung") áp dụng cho tất cả người dùng đóng góp ý kiến và sử dụng các dịch vụ tương tác. Đóng góp của người sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật và các quy định và không được: (a) chứa các tài liệu mang nội dung nói xấu, tục tĩu, không đứng đắn, lăng mạ, xúc phạm, quấy rối, bạo lực, thù hận, nhằm khích động hoặc gây khó chịu, (b) quảng bá khiêu dâm hoặc các tài liệu khiêu dâm, bạo lực, hoặc phân biệt đối xử; (c) vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác, (d) quảng bá các hoạt động bất hợp pháp, (e) xuyên tạc danh tính hay tư cách của bạn; (f) liên quan đến hoạt động thương mại, chẳng hạn như chương trình rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi và các chương trình khuyến mãi bán hàng, hoặc quảng cáo (thuật ngữ này mang ý nghĩa rộng nên không chắc chắn diễn đạt đúng nghĩa.), hoặc (g) cung cấp bản in của họ đã được đăng tải hoặc thông qua C & W của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, nếu điều này không thuộc trường hợp nêu trên.

Quy định nội dung đăng tải trên web

Bạn có thể tải về nội dung sử dụng cho mục đích cá nhân, không có tính chất thương mại, cấp bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu khác không thay đổi và bạn có thể xem. Không có quyền, hoặc quan tâm đến bất kỳ tài liệu tải về được chuyển giao cho bạn như là kết quả của bất kỳ tải hoặc sao chép.

Liên kết các website khác

Nếu Website có chứa các liên kết đến các website và dữ liệu nguồn của bên thứ ba. các liên kết chỉ để giúp bạn thuận lợi hơn trong truy cập. C & W không điều khiển hay chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó. C & W không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào từ việc bạn sử dụng hay không thể sử dụng những website của bên thứ ba như thế. Nếu bạn quyết định truy cập website của bên thứ 3 được liên kết từ website của C & W bạn phải hoàn toàn tự chịu rủi roc ho riêng bạn tùy thuộc vào điều khoản, điều kiện sử dụng của website đó.

Từ chối bảo đảm

Việc sử dụng website với nội dung hay bất kỳ dịch vụ hoặc thư mục chứa trên website là rủi ro của riêng bạn. Bất kỳ nội dung hay thư mục chứa trên website được cung cấp về cơ sở “nguyên trạng”sẽ không có bất cứ hình thức đảm bảo nào, cả thể hiện ra hay ngụ ý. C & W hay bất cư người nào có liên quan đến C & W cũng không thể đảm bảo hoặc nhận định rằng nội dung hay bất kỳ dịch vụ, thư mục nào được lấy từ website đưa ra thông tin chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi, không gián đoạn, hoặc những sai sót có thể được sửa chữa hay website do máy chủ tạo ra nó không thể nhiễm virus hay các thành phần gây hại khác.

C & W từ chối mọi bảo đảm kể cả được thể hiện hay ngụ ý, được luật pháp quy định hoặc không được quy định, bao gồm những không giới hạn cho bất kỳ bảo đảm thương, không vi phạm và phụ hợp cho mục đích cụ thể.
Những tuyên bố không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo đảm nào mà không được loại trừ hoặc hạn chế theo luật áp dụng.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong trường hợp C & W hoặc bất cứ ai liên quan đến C & W sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào nảy sinh bên ngoài liên quan đến việc sử dụng của bạn hoặc không thể sử dụng website, các liên kết website, nội dung trên website hoặc website khác kể cả trực tiếp và gián tiếp, thiệt hại nghiêm trọng, ngẫu nhiên, hậu quả khó khăn, tổn thất doanh thu, mất lợi nhuận, tổn thất kinh danh, tiết kiệm dự kiến, mất quyền sử dụng, mất tín nhiệm hoặc mất dữ liệu.

Những tuyên bố không ảnh hưởng đến bất kỳ trách nhiệm nào mà không được loại trừ hoặc hạn chế theo luật áp dụng.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại C & W, và công ty con, chi nhánh, giám đốc, nhân viên, các công ty đại lý, các đối tác nhãn hiệu được cấp phép kế thừa và chuyển nhượng với chi phí của bạn, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, tố tụng, và các đơn kiện và tất cả các nghĩa vụ, thiệt hại, sắp xếp, hình phạt, tiền phạt, và chi phí liên quan (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi chi phí luật sư hợp lý và chi phí giải quyết tranh chấp khác) phát sinh do vi phạm của bạn về bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ chính sách hoặc bất kỳ thông tin nào thu được từ website.

Từ chối và chấm đứt

Không có việc từ chối bởi C & W những kỳ hạn hoặc điều kiện đặt ra trong các Điều khoản sử dụng sẽ được coi là sự từ chối thêm hoặc tiếp tục nếu có bất kỳ lỗi sai của C & W nhằm khẳng định quyền hoặc việc cung cấp theo các Điều khoản sử dụng sẽ không được coi là viêc từ chối quyền hoặc cung cấp đó.

Thương hiệu

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng được tổ chức bởi một tòa án hoặc tòa án thẩm quyền là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất cứ lý do gì, điều khoản đó sẽ được loại bỏ hoặc có thể hạn chế đến mức tối thiểu, các quy định còn lại của các Điều khoản sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu quả.

Thương hiệu

Website này có biểu tượng, bản sắc thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và nhãn hiệu dịch vụ khác (gọi chung là, "Nhãn hiệu") là tài sản được cấp giấy phép cho C & W. Bạn không được sử dụng nhãn hiệu mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của C & W. Tất cả các tên khác, biểu tượng, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu trên Website này là thương hiệu của chủ sở hữu C & W

Những lưu ý bản quyền:

Trừ khi có ghi chú khác, các hình ảnh đồ họa và các văn bản trong trang web này là tài sản riêng của C & W.
Cảnh báo Ngôn ngữ Về Bản dự báo: 

Trang web này có thể chứa "báo cáo nhận định tương lai" như được định nghĩa dưới luật bảo vệ liên bang Hoa Kỳ . Những báo cáo này có thể liên quan đến phân tích và các thông tin khác dựa trên những dự báo của các kết quả trong tương lai và dự toán số tiền chưa xác định được. Những báo cáo này cũng có thể liên quan đến triển vọng tương lai, phát triển và chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Những báo cáo nhận định tương lai được thực hiện dựa trên kỳ vọng quản lý của C & W của và niềm tin liên quan đến các sự kiện trong tương lai ảnh hưởng đến chúng tôi và các yếu tố liên quan đến hoạt động của C & W và môi trường kinh doanh, tất cả đều khó khăn để dự đoán và ngoài tầm kiểm soát của C & W.

Những bất trắc và các yếu tố có thể gây ra kết quả thực tế của chúng tôi khác hẳn so với những vấn đề thể hiện hay ngụ ý bởi các báo cáo hướng tới tương lai. “báo cáo nhận định tương lại” chỉ nói từ ngày báo cáo được thực hiện. C & W giả định không có nghĩa vụ phải cập nhật báo cáo nhận định tương lai để phản ánh kết quả thực tế, những thay đổi trong các giả định hoặc thay đổi trong các yếu tố khác ảnh hưởng đến thông tin hướng tới tương lai, ngoại trừ trong phạm vi yêu cầu của các luật bảo vệ.

Thẩm quyền giải quyết

C & W giám sát và duy trì website này từ trụ sở chính tại New York, Hoa Kì. Mọi tranh chấp, khiếu nại liên quan đến trang web này và các Điều khoản sử dụng sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Bang New York mà không gây bất kỳ tác động hoặc xung đột quy định pháp luật hoặc quy tắc (cho dù của Bang New York hoặc quyền tài phán nào khác).

Bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng pháp lý phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng hoặc Website được thiết lập dành riêng trong các tòa án liên bang của Hoa Kỳ hoặc các tòa án của bang New York trong từng trường hợp nằm trong thành phố của New York. Bạn từ bỏ bất kỳ hoặc tất cả các phản đối về việc thực hiện thẩm quyền của Toà án và địa điểm tại các tòa án như vậy.

Tàn bộ thỏa thuận

Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi tạo ra thỏa thuận duy nhất cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và C & W với sự tôn trọng đến với Website và thay thế cho tất cả sự hiểu biết trước đó, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm, bằng cả văn bản và bằng miệng.